Pieniądze na imprezy sportowe i rekreacyjne przyznane.

fot. www.torun.pl
Znamy wyniki konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji w 2021 roku
REKLAMA

15 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. Termin składania ofert upłynął 8 marca 2021 roku o godz. 23:59. Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w 2021 roku przewidziano kwotę w wysokości 300 tys. zł. W 2020 roku na w/w zadanie Gmina Miasta Toruń przeznaczyła 430 tys. zł.

Do Wydziału Sportu i Rekreacji wpłynęło 35 ofert w wersji elektronicznej (31 potwierdzeń ofert w wersji papierowej) dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. Z 35 ofert złożonych w konkursie w wersji elektronicznej, Komisja oceniła pozytywnie 30 ofert, i odrzuciła 5 ofert, które nie spełniły wymogów formalnych – nie dostarczono potwierdzeń złożenia ofert w wersji papierowej (4 oferty) lub nie uzupełniono brakujących załączników (1 oferta).

Do drugiego etapu oceny merytorycznej komisja zakwalifikowała 30 ofert. Wnioskowana kwota wsparcia przez oferentów na zadania konkursowe łącznie wynosi 936 088,90 zł, przy całkowitych kosztach zadań wynoszących 1 677 917,80zł.

Maksymalna ilość punktów jaką mogła otrzymać oferta wynosiła 50, natomiast minimalna ilość punktów, tj. 60% wynosiła 30 pkt. Maksymalne dofinansowanie zadania ze środków Gminy Miasta Toruń to 60% wartości zadania.

Spośród 30 ofert, tylko 8 ofert uzyskało pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ujęto w nich analizę ryzyka związanego z pandemią SARS-CoV-2, tzn. zaplanowano dostosowanie wydarzeń do obowiązujących obostrzeń rządowych w terminie realizacji wydarzeń.

5 ofert zostało odrzuconych z przyczyn formalnych (nie dostarczono papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty [4 oferty] lub nie uzupełniono brakujących załączników [1 oferta]),

22 oferty zostały odrzucone z przyczyn merytorycznych (nie ujęto w nich analizy ryzyka związanego z pandemią SARS-CoV-2).

Łączna kwota dofinansowania 8 ofert wynosi 134 tys.  zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym m.in. biegów krótko i długodystansowych, przejazdów rowerowych, współzawodnictwa sportowego (koszykówka, unihokej) i ogólnie pojętej rekreacji na świeżym powietrzu.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-09-19 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-24 15:00
miejsce
KLUB OD NOWA, Toruń, ul. Gagarina 37a
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-26 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-01 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany