Toruń - informacje


198.613
mieszkańców Torunia
92.426
mężczyzn
106.187
kobiet

28.721
w wieku przedprodukcyjnym

120.784
w wieku produkcyjnym

49.108
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

820
zawarto małżeństw

1.907
urodzeń

2.459
zgonów

-552
przyrost naturalny
miasto Toruń
dochody

1.439.023.872
wydatki

1.443.072.768
struktura wydatków Torunia

425.781
0,030%
Rolnictwo i łowiectwo

245.749.872
17,030%
Transport i łączność

60.871.880
4,218%
Administracja publiczna

1.225.263
0,085%
Turystyka

8.805.746
0,610%
Gospodarka mieszkaniowa

3.961.011
0,274%
Działalność usługowa

1.128.673
0,078%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

141.478
0,010%
Obrona narodowa

35.020.104
2,427%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

510.615
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

20.179.788
1,398%
Obsługa długu publicznego

1.528.488
0,106%
Różne rozliczenia

423.073.344
29,318%
Oświata i wychowanie

33.197.974
2,301%
Ochrona zdrowia

96.432.776
6,682%
Pomoc społeczna

10.525.144
0,729%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

25.057.796
1,736%
Edukacyjna opieka wychowawcza

67.369.352
4,668%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

63.126.644
4,374%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

58.786.908
4,074%
Kultura fizyczna i sport

283.931.104
19,675%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-12-04 20:22
REKLAMA
pogoda Toruń
-2.4°C
wschód słońca: 07:41
zachód słońca: 15:30
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2023-12-05 17:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-05 20:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-06 10:00
miejsce
Młodzieżowy Dom Kultury, Toruń,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany