Nabór do Rady Społecznej

fot. www.torun.pl
Prezydent Torunia ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, kadencji 2020 - 2021. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest podmiotem opiniodawczo-konsultacyjnym Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych. Jej zadaniem jest:

 • aktualizacja opracowanego przez Radę Dobrych Praktyk Prowadzenia Konsultacji,
 • przedstawianie Radzie Miasta Torunia rocznego sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z wnioskami (w terminie do 31 marca każdego roku),
 • opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych składanych przez rady okręgu, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe.

W skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych wchodzi dwanaście osób:

 • 3 radnych wskazanych przez Radę Miasta Torunia,
 • 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia,
 • 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców,
 • 3 pracowników Urzędu Miasta Torunia.

Członkowie Rady pracują społecznie - bez wynagrodzenia.

Chętni, którzy chcą dołączyć do rady jako przedstawiciel lub przedstawicielka organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia muszą zostać zgłoszoni przez zarząd lub prezesa jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia (zgłoszenia dokonuje działający zgodnie z prawem organ organizacji pozarządowej), dołączyć do zgłoszenia opis doświadczenia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. DO zgłoszenia należy dołączyć rekomendacje wystawione przez przynajmniej trzy inne organizacje pozarządowe, z zachowaniem następujących warunków:

 1. rekomendacje udzielone są na piśmie przez działający zgodnie z prawem organ upoważniony do wystawienia rekomendacji (Zarząd/Prezes itp.),
 2. organizacja może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi,
 3. organizacja zgłaszająca swojego kandydata nie może wystawić rekomendacji innej organizacji.

Osoby, które chcą wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jako mieszkaniec lub mieszkanka Torunia muszą zgłosić swoją kandydaturę na piśmie, wyjaśnić w nim dlaczego chcą przystąpić do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych oraz dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 15 innych mieszkańców Torunia, zawierającą następujące pozycje:

 1. w nagłówku – imię i nazwisko, adres zamieszkania  kandydata do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych oraz informację o celu zbierania podpisów (np. Jan Kowalski, ul. Kowalskiego 7/3, 87-100 Toruń, Lista osób udzielających poparcia kandydatowi do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, powoływanej przez Prezydenta Miasta Torunia na mocy uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych z późn. zm.)
 2. w  treści – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz podpisy osób popierających kandydata.!
Kandydat zgłoszony przez mieszkańców nie może być członkiem organów wykonawczych lub nadzorczych organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 30 września 2019 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia do urzędu) na adres:

Urząd Miasta Torunia

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Zgłoszenia kandydatów z organizacji pozarządowych rozpatruje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, a następnie przedstawia je Prezydentowi Miasta Torunia, rekomendując trzech przedstawicieli środowiska pozarządowego do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji, RDPP kieruje się doświadczeniem kandydata w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz liczbą zebranych rekomendacji.

Zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców rozpatruje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, a następnie przedstawia je Prezydentowi, rekomendując trzech przedstawicieli do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji, WKSiI kieruje się motywacją kandydatów, opisanym we wniosku doświadczeniem - o ile taka informacja będzie w materiałach dostarczonych przez kandydata. Dodatkowym elementem branym pod uwagę może być liczba zgromadzonych podpisów poparcia.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w miejskich serwisach internetowych, a wybrani w wyniku naboru członkowie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych otrzymają zaproszenie na pierwsze spotkanie.

Jeżeli dodatkowy nabór okaże się nieskuteczny, Prezydent Miasta Torunia powoła Radę w niepełnym składzie.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-30 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-03 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-04 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-10 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany