21 październik 2020

Kto zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

fot/Krzysztof Belczyński/CC BY-SA 2.0/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Jeden z najważniejszych organów w demokratycznym państwie, stojący na straży wolności, a także praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji, badający czy organy władzy publicznej nie naruszyły prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej – Rzecznik Praw Obywatelskich. Co się obecnie dzieje z tym urzędem w Polsce? Czy Sejm przyjmie dziś na głosowaniu o 18.30 kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz?
REKLAMA
Zgodnie z Konstytucją Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat. Adam Bodnar został powołany na ten urząd we wrześniu 2015 roku, w związku z czym jego kadencja skończyła się 9 września 2020 roku. Jednakże pełni on nadal obowiązki, gdyż dotąd nie udało się wybrać jego następcy.

Posłowie mogli zgłaszać kandydatury na ten urząd do 10 sierpnia. Kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wspartą przez liczne organizacje społeczne. Prawo i Sprawiedliwość oraz jego koalicjanci nie zgłosiło żadnej kandydatury.

Zgłoszenie jednej kandydatury

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz została zgłoszona jako kandydat (jedyny) na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich 6 sierpnia 2020 roku przez grupę posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia). W uzasadnieniu przedstawiono bogatą historię działalności społecznej, doświadczenie zawodowe – m.in. pełnienie funkcji koordynatora ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wykształcenie, m.in. ukończenie Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskich.

Pierwsze głosowanie w Sejmie w sprawie wyboru nowego RPO miało odbyć się 17 września 2020 roku. To właśnie wtedy media obiegła słynna już fotografia, na której kandydatka czekała na informacje z sali sejmowej na podłodze. Ostatecznie jednak głosowanie nie odbyło się.

5 października br. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na wniosek Marszałek Sejmu z dnia 12 sierpnia 2020 r., wydała negatywną opinię, dotyczącą wniosku w sprawie powołania na stanowiska RPO powyższej kandydatki.

Następnie sejmowe głosowanie nad jej kandydaturą miało odbyć się 7 października, ale w ostatniej chwili zostało zdjęte z porządku obrad. Opinię publiczną poinformował o tym wicemarszałek Ryszard Terlecki. Powodów przełożenia głosowania jednak nie podał.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przedłużenia kadencji Adama Bodnara

Równolegle do powyższych zdarzeń, posłowie PiS, po wstępnie planowanym głosowaniu na 17 września złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy przedłużenie kadencji RPO ustawą, jest zgodne z Konstytucją.

Zgodnie z Art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r. "Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.”

Rozprawa miała odbyć się we wtorek 20 października, jednak ze względu na chorobę jednego z sędziów została odwołana.

Przed tym terminem Adam Bodnar zawnioskował do Trybunału Konstytucyjnego o odroczenie wyznaczonej na wtorek rozprawy. Jego zdaniem termin ten nie mógł zostać wyznaczony na wcześniejszy niż po 30 dniach od doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie. Bodnar został powiadomiony dnia 13 października.

Obecnie pełniący funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich uważa również, że w rozprawie nie powinni brać udziału dwaj członkowie TK: Stanisław Piotrowicz i Justyn Piskorski.

Swoje stanowisko argumentuje zdaniem, że ma wątpliwości co do bezstronności pierwszego z nich. Co do drugiego, jest to tzw. sędzia dubler.

KE monitoruje sytuację

Komisja Europejska uważnie śledzi wydarzenia dotyczące RPO w Polsce.  – „Instytucja rzecznika praw obywatelskich w Polsce ma ważną rolę do odegrania w obronie praworządności i praw podstawowych.”– powiedział rzecznik KE Christian Wigand po odwołaniu wtorkowej rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

W dniu dzisiejszym, 21 października, twa dodatkowe posiedzenie Sejmu. Zgodnie z harmonogramem w godzinach 18:30-20:00 mają odbyć się głosowania, w tym o powołaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kandydatka może liczyć na poparcie Koalicji Obywatelskiej. Jak zagłosuje Prawica? Nie należy raczej spodziewać się poparcia z jej strony.

Co wtedy może się wydarzyć? Jeśli kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz nie zostanie przyjęta, a Trybunał Konstytucyjny wyda werdykt, że Adam Bodnar nie będzie mógł pełnić swojej funkcji, gdyż jest to niezgodne z Konstytucją, funkcję Rzecznika sprawować może obecny zastępca RPO Stanisław Trociuk. Czy jest to właśnie celowa strategia obecnie rządzącej Partii?
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-01-30 16:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-12 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany