Zespół ds. klimatu

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
Zmiany klimatyczne na Ziemi wymagają reakcji i stanowczych działań na całym świecie. Są także wyzwaniem dla Torunia. Dlatego prezydent Michał Zaleski powołał specjalny zespół monitorujący działania związane z przystosowaniem miasta do sprostania tym problemom.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2487
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Zespół ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 miał swoje pierwsze posiedzenie 7 sierpnia 2020 r. Powołany on został przez prezydenta Torunia 8 lipca tego roku.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie miasta na ekstremalne zjawiska klimatyczne, z którymi coraz częściej mamy do czynienia. Chodzi tu przede wszystkim o zwiększenie efektywności działań, które minimalizowałyby negatywne zjawiska pogodowe. Prace tej grupy polegać będą w szczególności na monitorowaniu realizacji działań adaptacyjnych zamieszczonych w Planie dla Torunia, sprawdzanie ich efektywności oraz w miarę potrzeby wprowadzanie korekty realizacji działań. Zespół ma także identyfikować zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz formułować zalecenia dotyczące postępowania zmierzającego do przystosowania miasta do tych zagrożeń.

W skład Zespołu weszło 21 osób (m.in. radni Rady Miasta Torunia, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy Torunia oraz urzędnicy). Raz w roku (do 31 stycznia roku kolejnego) zespół będzie przedstawiał Prezydentowi Miasta Torunia raport z wdrażania Planu, zawierający informacje o zainicjowanych i realizowanych działaniach adaptacyjnych.

Więcej na ten temat:

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2487
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany