Zabytki z miejskimi dotacjami

fot. www.torun.pl / Sławomir Kowalski
Miasto wspomoże odnowę obiektów zabytkowych w Toruniu, należących do osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych.   
REKLAMA

15 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Torunia podjęła jednogłośnie decyzję o udzieleniu 31 dotacji konserwatorskich na łączną kwotę 940 tys. zł. W grupie beneficjentów ubiegających się o pomoc miasta znajdują się (zgodnie z uchwałą nr 952/18 z 18 października 2018 r.) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne będące właścicielem, bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub ujętego w gminnej ewidencji, albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dzięki wsparciu gminy możliwe będzie odnowienie wielu zabytkowych elementów toruńskiej architektury. 50 proc. przyznanych dotacji dotyczy zabudowy XIX-wiecznej, 30 proc. – zabudowy XX-wiecznej, a 19 proc. obiektów z okresu od średniowiecza do czasów nowożytnych. Są wśród nich kościoły, kamienice, spichlerze i obiekty forteczne.

Do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie do 31 stycznia 2021 r. wpłynęło 56 wniosków, z których 2 zostały wycofane przez wnioskodawców, 35 było kompletnych i spełniających wymogi formalne, zaś 19 odrzucono ze względu na braki formalne. Komisja dokonała oceny punktowej wniosków według regulaminu oraz zaproponowała wysokość dotacji, biorąc pod uwagę wartość zabytku dla miasta, wpływ realizowanych prac na ratowanie zabytku i poprawę wizerunku miasta oraz optymalne wykorzystanie środków publicznych.
Ostatecznie przyznano 31 dotacji na kwotę 940 tys. zł. Pula środków przeznaczonych w budżecie miasta na dotacje wynosi w tym roku 1 mln zł. Pozostałe 60 tys. zł przeznaczono jako rezerwę na ratowanie zabytków uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych.

Przejdź do prezentacji obiektów, które otrzymały dotację miejską w 2021 roku

Przypomnijmy, że zasady przyznawania dotacji określa uchwała nr 952/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.

Dotacja może być udzielona w wysokości:

• do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

• do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym w granicach obszarów wpisanych do rejestru zabytków;
• do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy pozostałych zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;

Beneficjenci dotacji muszą zdążyć z realizacją robót do końca października w roku przyznania dotacji, a z jej rozliczeniem – do końca listopada tego roku. Tylko w uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o wydłużenie terminów, jednak nie później niż do grudnia. Zdarza się, że w przypadku przekroczenia tych terminów muszą zwrócić dotację.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-10-06 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-07 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-16 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-17 16:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany