Torunianie chcą gromadzić wodę

fot. www.torun.pl / Adam Zakrzewski
54 wnioski zostały złożone do 3 sierpnia 2020 r. w pilotażowym programie miasta na zadania z zakresu tzw. małej retencji. Na ten cel gmina przeznaczyła w tym roku 400 tys. zł. 
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Na skutek zmian klimatu coraz częściej obserwujemy długotrwałe okresy utrzymywania się wysokiej temperatury, co jest szczególnie niekorzystne na obszarach miejskich. Powoduje to konieczność podlewania zieleni uzdatnioną wodą z wodociągów miejskich, a więc generowanie dodatkowych wydatków dla mieszkańców, ale jest przede wszystkim marnowaniem ograniczonych zasobów wód podziemnych.

W maju 2020 r. prezydent Michał Zaleski zobowiązał służby miejskie do podjęcia działań na rzecz promowania w Toruniu tzw. małej retencji. Zaowocowało to powstaniem pilotażowego programu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Na realizację tego programu w budżecie miasta przeznaczono 400 tys. zł.

O wsparcie na rozwój małej retencji na terenie Torunia mogą się ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W ramach programu można uzyskać 80% dofinansowania na zakup i instalację naziemnych i podziemnych zbiorników gromadzących wody opadowe. W terminie do 3 sierpnia 2020 r. do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia wpłynęły 54 wnioski na łączną kwotę ok. 700 tys. zł. Obecnie, po korekcie drobnych uchybień formalnych, trwa ocena merytoryczna wniosków, która potrwa najpóźniej do 17 sierpnia 2020 r. Po podsumowaniu łącznej kwoty przyznanych dotacji, w przypadku niewyczerpania pełnej puli środków, około 20 sierpnia zostanie ogłoszony II nabór.

Tutaj treść uchwały Rady Miasta Torunia nr 401/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na tzw. małą retencję

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany