Powstaną drogi lokalne

fot. www.torun.pl
Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
„Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023” powstał jako kontynuacja programu realizowanego w latach  2017-2019, który zakładał wykonanie 77 ulic na terenie Gminy Miasta Toruń. Łącznie w latach 2017-2019 powstało blisko 16 km dróg lokalnych, najwięcej na osiedlach: Stawki, Bielawy-Grębocin i Wrzosy.

Przyjęty przez radnych w dniu 21 listopada 2019 roku „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”  zakłada wykonanie następującej liczby dróg:
- w roku 2020 – 22 o łącznej długości 5,2 km,
- w roku 2021 – 29, o łącznej długości 5,8 km,
- w roku 2022 – 27, o łącznej długości 7,3 km,
- w 2023 roku – 32, o łącznej długości 8,3 km.

Łączny przewidziany koszt realizacji całego czteroletniego programu to 96 mln zł.

Tak jak podczas wcześniejszej edycji programu, tak i teraz najwięcej odcinków zostanie wykonanych na osiedlach Stawki i Bielawy-Grębocin, gdzie rozwija się zabudowa jednorodzinna. Dodatkowo w 2023 powstaną znaczne odcinki dróg na Rudaku i Jakubskim-Mokrym.


Propozycja umieszczona w PBDL na lata 2020-2023 zawiera wykaz ulic głównie o nawierzchni gruntowej przy których znajduje się zabudowa mieszkaniowa – takie drogi stanowią 75% programu. Do ustalenia kolejności proponowanych dróg zastosowano pierwotnie przyjęte kryteria tj.
1) liczbę i przedmiot wniosków o budowę lub przebudowę,
2) znaczenie rozpatrywanej ulicy w układzie istniejących dróg,
3) czy jest i kiedy została sporządzona dokumentacja projektowa zadania,
4) uzbrojenie terenu w media,
5) zakres obsługi nieruchomości przez ulicę,
6) aktualny stan techniczny drogi i przejezdność.

Ponadto przewidziano do realizacji odcinki ulic z nawierzchnią tymczasowo utwardzoną oraz drogi dojazdowe do zabudowy usługowo przemysłowej, co stanowi łącznie ok. 25% ogólnej ilości odcinków ulic przewidzianych do realizacji w tym okresie.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany