Lokale użytkowe do wzięcia

fot. www.torun.pl
Lokale użytkowe, obiekty forteczne i garaże czekają na najemców. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na wolne lokale do wynajęcia. Przetarg na wynajem odbędzie się w piątek, 28 maja 2021 r o godz. 11:00 w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B.
REKLAMA
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012 z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 26 maja 2021 r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Weryfikacja i warunki

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania. Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta. Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – kliknij tutaj, aby zapoznać się z aktem prawnym.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględziny lokali

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem: Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508


UWAGA! W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal. 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego z przetargu bez podania przyczyny. Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości 23% od czynszu.

Kliknij tutaj, aby przejść do oferty wynajmu lokali.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-08-18 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-19 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-20 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-27 18:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany