Ponownie ogłosiliśmy przetarg na dokumentację dla poszerzenia A1 Toruń - Włocławek

fot. nadesłane
Wraz z budową drogi ekspresowej S10 łączącej Szczecin z Warszawą, a także Centralnego Portu Komunikacyjnego, niezbędne będzie poszerzenie 35 km autostrady A1 pomiędzy Toruniem i Włocławkiem o trzeci pas ruchu. W ogłoszonym dziś przetargu szukamy wykonawcy dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowej (DŚU) dla rozbudowy A1.
REKLAMA
Wprowadzamy zmiany w opisie przedmiotu zamówienia

Pierwszy przetarg, który ogłosiliśmy jesienią ubiegłego roku, zakończył się unieważnieniem postępowania. Powodem było znaczne przekroczenie przez oferenta kwoty budżetu przeznaczonego na realizację zadania. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty oraz ryzyk, mogących mieć wpływ na wycenę, wprowadziliśmy szereg zmian w ponownie ogłoszonym przetargu.

Z opisu przedmiotu zamówienia wykreśliliśmy obowiązek opracowania mapy do celów projektowych na całym zakresie zadania (wykorzystane zostaną mapy niezbędne do wniosku o wydanie DŚU). Analizy, dotyczące stanu istniejącej nawierzchni drogowej, przygotowane zostaną w oparciu o wyniki badań dostarczone przez GDDKiA. Wprowadzone przez nas zmiany w postępowaniu dotyczą również założeń do organizacji ruchu na czas budowy oraz wymaganego doświadczenia wykonawcy.

Zadaniem przyszłego wykonawcy, będzie opracowanie materiałów do wniosku o DŚU dla poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie tej decyzji otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

Uwzględniając natężenie ruchu i budowę S10

W styczniu 2022 roku Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu. Będzie on spowodowany m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10, która na odcinku Włocławek - Toruń będzie miała wspólny przebieg z A1.

Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę. 

S10 Włocławek - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

W sierpniu 2022 r. podpisaliśmy umowy z konsorcjum TPF (lider) i Databout (partner) na łączną kwotę 22 mln zł i rozpoczęliśmy kolejny etap przygotowań do budowy nowej drogi S10 łączącej autostradę A1 z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (S50). Zadaniem projektantów jest opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla dróg ekspresowych S10 oraz fragmentu S50. Korytarz S10 biegnąć będzie z okolic węzła Włocławek Północ nowym mostem przez Wisłę, prowadząc do gminy Fabianki. Dalej droga biec będzie na wschód i zakończy swój przebieg w okolicy miejscowości Naruszewo, gdzie łączyć się będzie z S50. O stanie budowy S10 w regionie więcej pisaliśmy w komunikacie. 

A1 - drogowy kręgosłup Polski

Przebiegająca przez środek Polski trasa, od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach, ma 566 km długości, z czego ok. 152 km to odcinek koncesyjny.

Pod koniec ubiegłego roku na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk w woj. łódzkim, udostępniliśmy obie jezdnie w pełnym przekroju. W efekcie od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Dzięki temu kierowcy mogą korzystać z pełnego przekroju autostrady na całej jej długości. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Toruń
-0.5°C
wschód słońca: 07:25
zachód słońca: 16:32
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2023-02-03 17:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-03 19:30
miejsce
KLUB OD NOWA, Toruń, ul. Gagarina 37a
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-03 20:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-05 18:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany