Toruńska opieka żłobkowa

fot. www.torun.pl
Rodzice maluchów w Toruniu mogą liczyć na 1673 miejsca w żłobkach publicznych i niepublicznych, klubie dziecięcym oraz u opiekunów dziennych.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
690
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Łączna liczba miejsc w toruńskich żłobkach to 1673 - w publicznych 282, w niepublicznych 1 391; w klubie dziecięcym - 10 miejsc i u 2 dziennych opiekunów - łącznie 10 miejsc.

Dotacja z miejskiego budżetu dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Torunia wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką i 500 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Jej wysokość jest co roku uchwalana w odrębnych uchwałach RMT, ostatnia uchwała (na 2019r.) Nr 933/18 z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019.

Zasady ustalania i przyznawania dotacji określone są w uchwale Nr 186/15 RMT z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze GMT, zmienionej uchwałą nr 733/2017 z dnia 23 listopada 2017r.

Obecnie trwa rozbudowa trzech miejskich żłobków - dzięki tym inwestycjom do końca 2019 roku powstanie łącznie 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – w każdym z tych żłobków po 25 dodatkowych miejsc. Na lewobrzeżu, przy ul. Andersa powstaje natomiast czwarty miejski żłobek, w którym w 7 oddziałach znajdzie się 145 miejsc. Zakończenie prac budowlanych jest planowane na kwiecień 2020 roku.

Informacja na temat wolnych miejsc, odpłatności itp. znajduje się w BIP / Zdrowie i pomoc społeczna / Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
690
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany