Stypendia dla studentów

fot. www.torun.pl / Sławomir Kowalski
86 studentów toruńskich uczelni wyższych otrzyma w roku akademickim 2019/2020 stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.
REKLAMA

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu przy ul. Przedzamcze 11/15.

O przyznanie stypendium ubiegało się 197 studentów toruńskich szkół wyższych, wśród których 17 rozpoczęło studia w 2019 roku.

Stypendium na start mogą uzyskać kandydaci spełniający łącznie warunki: świadectwo ukończenia szkoły otrzymali nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,0 oraz posiadają inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły; zamieszkują w Toruniu; w roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończyli 26 lat.

Natomiast o stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie warunki: zaliczyli co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię; nie powtarzają roku; nie przebywają na urlopie, za wyjątkiem urlopu przysługującego na podstawie regulaminu uczelni w związku z macierzyństwem lub ojcostwem; studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, a także opracowań nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; zamieszkują w Toruniu; w roku składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego nie ukończyli 26 lat.

Od tego roku wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie, przy czym liczba stypendystów, którym przyznane zostanie stypendium w wysokości 600 zł może stanowić co najwyżej 10% wszystkich przyznanych w danym roku stypendiów.

Na rok akademicki 2019/2020 Prezydent przyznał 86 stypendiów, w tym 11 stypendiów na start w wysokości 500 zł miesięcznie oraz 75 stypendiów naukowych, w tym (z uwagi na prowadzenie działalności naukowej wnoszącej znaczący wkład w rozwój nauki) 2 stypendia w wysokości 600 zł miesięcznie oraz 73 stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego, tj. na 9 miesięcy, od października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego; studentowi kierunku, którego tok nauczania przewiduje zakończenie studiów w terminie wcześniejszym niż 30 czerwca, stypendium wypłaca się nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym następuje zakończenie studiów.

Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 129 600 zł.

Spośród złożonych wszystkich wniosków o stypendium 43 nie spełniły warunków jego przyznania. Najczęściej o nieprzyznaniu stypendium decydowały: w przypadku stypendium na start: brak tytułu laureata lub finalisty, brak innych szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie, załączenie niepoświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, brak oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożenie wniosku niezgodnego z obowiązującym wzorem, brak dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Torunia; w przypadku stypendium naukowego średnia ocen w ostatnim roku studiów niższa niż 4,5, brak działalności naukowej lub artystycznej, złożenie wniosku  niezgodnego z obowiązującym wzorem, załączenie niepoświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, brak oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Torunia.

Zasady udzielania stypendium reguluje uchwała Rady Miasta Torunia nr 218/19 z dnia 12 września 2019 r. Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2019-12-07 17:00
miejsce
Aula Zespołu Szkół Muzycznych,...
wstęp biletowany
kiedy
2019-12-08 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2019-12-08 18:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2019-12-08 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.