Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020

fot. www.torun.pl
Do dnia 10 lipca 2020 r. można było składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego.
REKLAMA

W naborze elektronicznym bierze udział 13 liceów ogólnokształcących (11 prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń i 2 licea ogólnokształcące niepubliczne), 8 techników oraz 6 branżowych szkół I stopnia.

Podczas naboru do techników uczeń mógł wybrać jeden z 30 zawodów:

 • technik architektury krajobrazu,
 • technik mechanik,
 • technik automatyk,
 • technik mechatronik, 
 • technik budownictwa,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik ekonomista,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik elektronik,
 • technik procesów introligatorskich 
 • technik elektryk,
 • technik programista, 
 • technik energetyk,
 • technik rachunkowości,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik reklamy, 
 • technik geodeta,
 • technik technologii żywności,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik teleinformatyk, 
 • technik handlowiec,
 • technik transportu drogowego – nowy zawód, 
 • technik hotelarstwa,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik informatyk,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik weterynarii,
 • technik logistyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Z kolei w szkołach branżowych I stopnia absolwenci szkół ponadpodstawowych wybierali spośród 13 zawodów:

 • blacharz samochodowy,
 • cukiernik,
 • dekarz,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • fryzjer,
 • kierowca mechanik,
 • kucharz,
 • lakiernik samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechatronik,
 • murarz-tynkarz,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Liczba wolnych miejsc i chętnych z pierwszej preferencji:
 

Typ szkoły

Liczba wolnych miejsc

Liczba chętnych z pierwszej preferencji

Licea ogólnokształcące

1588

1905

Technika

1050

962

Szkoły branżowe I stopnia

360

142

Razem

2998

3009

Liczba wolnych miejsc, liczba oddziałów oraz liczba kandydatów, których pierwszym wyborem była określona szkoła do pobrania tutaj.

Najważniejsze terminy dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej:

 • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje;
 • 12 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie były złożone wcześniej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wymaganych zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń lekarskich;
 • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-09-19 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-24 15:00
miejsce
KLUB OD NOWA, Toruń, ul. Gagarina 37a
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-26 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-01 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany