28 kwiecień 2020

Miesiąc „Odpornej Wiosny” w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie OT

fot. nadesłane
Epidemia koronawirusa spowodowała, że po raz pierwszy po 1989 roku siły zbrojne zaangażowały się na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe. W ramach tych działań ważną rolę odgrywają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Ten najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. Celem tych działań jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

Już 6 marca br., w dwa dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły działania związane z walką z epidemią. Sześć dni później formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Po kolejnych sześciu dniach, 18 marca br. Wojska Obrony

Terytorialnej rozpoczęły pierwszą po 1989 roku tak szeroko zakrojoną operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”.

Celem operacji „Odporna Wiosna” jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania te są prowadzone w formie wspierania wojewodów, samorządów, instytucji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy potrzebującym w siedmiu głównych obszarach:

1) szpitali i służb sanitarnych;
2) Policji;
3) Agencji Rezerw Materiałowych;
4) Straży Granicznej;
5) Samorządów i organizacji non-profit;
6) Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
7) budowy odporności indywidualnej oraz społecznej.


Na mocy decyzji ministra obrony narodowej do wsparcia działań 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT zostali przydzieleni podchorążowie Akademii Wojskowych. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są wojskowi chemicy oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, wsparcia udzielają także żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany