14 listopad 2019

Toruń wczuwa się w klimat

fot. www.torun.pl / Michał Kunicki
O przyjęciu Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 decydować będzie Rada Miasta podczas sesji w dniu 21 listopada 2019 r.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy, między: Ministerstwem Środowiska, Urzędem Miasta Torunia oraz wykonawcą z ramienia Konsorcjum - firmą konsultingowo-inżynierską Arcadis sp. z o.o. w Warszawie.

Plan jest odpowiedzią na globalny problem ocieplenia klimatu oraz zwraca uwagę na potrzebę adaptacji ośrodków miejskich do jego skutków. Realizuje wybrane działania dla czterech najbardziej wrażliwych sektorów miasta: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu oraz różnorodności biologicznej. Zawiera trzy typy działań:
•    informacyjno-edukacyjne - podnoszące społeczną świadomość klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne,
•    organizacyjne -wprowadzające zmiany w planowaniu przestrzennym oraz organizacji przestrzeni publicznej,
•    techniczne - o charakterze inwestycyjnym, głównie w zakresie infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Plan toruński zawiera 32 działania adaptacyjne. Wśród nich znajdują się: miejski system monitoringu jakości powietrza, utworzenie internetowego narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wdrożenie rozwiązań z Programu Gospodarowania Wodami Opadowymi czy też dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego.

Celem projektu jest zorganizowanie Torunia w taki sposób, aby był  miastem zrównoważonego rozwoju, chroniącym zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz podejmującym działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w aspekcie zmieniającego się klimatu.

Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030

Oprac. Natalia Przytarska

Fot. Michał Kunicki

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany