Żywa lekcja historii w 8K-PBOT

fot. nadesłane
22 lutego br. o godzinie 17.00 na terenie 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu odbyła się „żywa lekcja historii” z terytorialsami 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”. Ten inspirujący wykład przeprowadził Pan Artur Piechna ps. „Morski”.
REKLAMA
„Ta wybitna postać-legenda utwierdziła nas w przekonaniu, że wszystko co w naszym życiu robimy musi być okupione ciężką, intensywną pracą i wyrzeczeniami, które kiedyś w przyszłości zaowocują” – komentuje wydarzenie mjr Piotr Pietrzak, zastępca dowódcy 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu.

Pan Artur Piechna, ps. „Morski” urodził się w 1928 roku w Warszawie. Od 3 sierpnia 1944 r. do 16 września 1944 r. czynnie uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Był łącznikiem Armii Krajowej, który dostarczał rozkazy w Broniszach, Laskach, Izabelinie, Mogile Powstańczej, Zaborowie, Zaborówku i Lipkowie (obszary Puszczy Kampinowskiej).

W Puszczy Kampinowskiej „Morski” poznał ks. Stefana Wyszyńskiego (późniejszego Prymasa Polski), który w tamtym czasie był powstańczym kapelanem na tamtym terenie.

W dniu 16 września 1944 r. wraz ze swoim ojcem, zostali schwytani przez Niemców i trafili do obozu pracy Gross Rosen w Rogoźnicy na Dolnym Śląsku. Po osadzeniu w obozie pracy w Rogoźnicy, wraz z innymi więźniami, po pokonaniu pieszo około 115 kilometrów trafili do filii obozu Gross Rosen w Gablon pod Jabłońcem nad Nysą na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej.

W wieku 16 lat został pozbawiony imienia i nazwiska, a w zamian otrzymał numer obozowy - 59582. W obozie Gross Rosen pracował w kamieniołomach oraz zakładach przemysłowych wytwarzających zasoby dla niemieckich armii. Został zwolniony z obozu jenieckiego 9 maja 1945 r. po kapitulacji III Rzeszy. Do rodzinnej Warszawy wracał pieszo.

Po wojnie „Morski” pracował przy odbudowie Warszawy oraz kontynuował przerwaną przez wojnę edukację. Po zdobyciu wykształcenia pracował jako nauczyciel. Zajmował się również podpisywaniem kontraktów na budowę infrastruktury drogowej na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie jest na emeryturze.

Pomimo swego sędziwego wieku angażuje się intensywnie w życie społeczne. Działa w stowarzyszeniu Sąsiedzkie Włochy oraz w Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniu Pomocy Byłym Więźniom Politycznym Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Gett i Więzień Gestapo.

Głównym celem „żywych lekcji historii” w 8K-PBOT jest budowanie świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej i historycznej.

Kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o polskich żołnierzach poległych w walkach za ojczyznę jest długiem honorowym, który każdy patriota musi spłacić.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
16896
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-12-28 17:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-31 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-31 20:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-31 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany