Wyniki finansowe Unum Życie TUiR S.A. za 2020 rok - Stabilność i bezpieczeństwo

Unum Życie TUiR S.A. odnotowało zysk netto w wysokości 11,2 mln zł. Przypis składki brutto wzrósł o ok. 12% i wyniósł 329,2 mln zł. To kolejny dobry rok pod względem finansowym dla spółki.
 

Rok 2020 był rokiem wielu zmian i wzywań. Unum zwinnie dostosowało się do nowych okoliczności, nieustannie stojąc na straży bezpieczeństwa ponad 250 000 klientów i ich rodzin. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, by nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie. Zapewniliśmy klientów, że nasze polisy chronią ich w okresie pandemii, a naszą misją jest wypłata należnych świadczeń. Wprowadziliśmy prosty sposób kontaktu z nami przez narzędzia online, rozszerzyliśmy ofertę o nowy produkt na wypadek chorób układu krążenia, które nadal są jedną a najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Ponadto, zaprosiliśmy naszych klientów na wartościowe webinaria, by wyposażyć ich w wiedzę jak dbać o swoje zdrowie. W tym trudnym okresie, odnotowaliśmy wzrost wypłaty świadczeń. To właśnie w takich chwilach, sprawdza się nasza misja, by być blisko klientów, zapewniać im bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha. Dziękuję naszym klientom za zaufanie i pragnę zapewnić, że wszyscy pracownicy i  współpracownicy firmy pracują z ogromnym zaangażowaniem, aby otaczać ich troską i spełniać dane obietnice.  – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.

W trosce o klientów

Kluczowym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość wypłaconych klientom świadczeń. W 2020 roku spółka wypłaciła uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia 122,8 mln zł, a wartość ta była wyższa od zeszłorocznej o 17%.

Stały wzrost

W 2020 roku Unum Życie utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto, która za rok 2020 wyniosła 329,2 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrosto około 12%.

Towarzystwo utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2020 wyniosły blisko 32,7 mln zł i utrzymały się na poziomie z roku ubiegłego. Spółka odnotowała zysk netto za 2020 rok w wysokości 11,2 mln zł.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Unum Życie utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań wobec klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2020 roku wyniósł 241%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 966%. Wpływ na stabilną sytuację finansową spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa.

Wyniki finansowe Unum Życie za 2020 rok

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-08-17 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-18 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-19 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-27 18:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany