2 kwiecień 2021

Dostałeś z ZUS PIT 11A lub PIT 11? Rozlicz się z urzędem skarbowym

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomasz%C3%B3w_Mazowiecki_w_wojew%C3%B3dtwie_%C5%82%C3%B3dzkim._Automat_do_przyjmowania_dokument%C3%B3w_(urz%C4%99domat),_w_lokalnym_Zak%C5%82adzie_Ubezpiecze%C5
Opolski ZUS przypomina o zmianach w tegorocznych deklaracjach podatkowych PIT. W tym roku ZUS nie rozlicza nadpłat podatku.
REKLAMA
ZUS wysłał do swoich klientów trzy rodzaje deklaracji PIT za 2020 rok: PIT-40A, PIT 11A oraz PIT-11. Roczne obliczenie podatku jest sporządzane tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku oraz dla podatników z saldem podatku równym „zeru”.

W tym roku, w odróżnieniu do poprzednich lat, ZUS nie rozlicza nadpłat podatku. Jeżeli emeryt lub rencista otrzymał PIT 40A, to znaczy, że jego PIT jest już rozliczony przez ZUS i z takim dokumentem nie musi nic robić. Chyba, że chce skorzystać z przysługujących mu odliczeń, ale wtedy rozlicza się samodzielnie. Na odwrocie formulrza PIT są informacje, które kwoty należy przenieść do zeznania podatkowego - Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS województwa opolskiego.

Świadczeniobiorca, który otrzymał z ZUS-u PIT 11A lub PIT 11 może samodzielnie złożyć zeznanie podatkowego lub poczekać do 30 kwietnia. Wtedy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45. dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2x11,60 zł = 23,20 zł), to nadpłata jest zwracana w kasie urzędu skarbowego.

Ważne!

Osoby, które do tej pory nie otrzymały z ZUS-u deklaracji podatkowej PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłaca świadczenie. Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. udostępniono również na portalu PUE ZUS w zakładce „Formularze PIT”.  Klienci, którzy mają profil na PUE ZUS mają możliwość podglądu i wydrukowania swoich deklaracji podatkowych PIT.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-08-17 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-18 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-19 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-27 18:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany