Pieniądze na sport

fot. www.torun.pl / Wojtek Szabelski
Znamy wyniki konkursów na rozwój sportu seniorskiego oraz imprezy sportowe i rekreacyjne.
REKLAMA

Prezydent Miasta Torunia w dniu 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarte konkursy na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń m.in. w zakresie rozwoju sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w 2020 roku.

Kwotę 7.230.000 zł przeznaczono na realizację zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior. Wśród tych zadań znalazły się m.in. szkolenia sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych wydarzeniach sportowych. Na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior miasto rozdysponowało środki w wysokości 6.854.500 zł. Kwota ta trafi do toruńskich klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w kategorii senior w 29 projektach. Planowany łączny koszt zaproponowanych w 2020 roku zadań wyniósł 13.206.731zł, wnioskowana przez kluby kwota dotacji to 8.712.693 zł.

Kwotę 1.200.000 zł przeznaczono na organizację oraz udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) - z podziałem środków: na pierwsze półrocze 600.000 zł i drugie półrocze 600.000 zł. W pierwszym rozstrzygnięciu rozdysponowano kwotę 594.500 zł na 38 projektów. Koszt całkowity zadań wyniósł 2.165.850 zł przy wnioskowanej kwocie 1.066.268 zł.

Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w 2020 roku przewidziano kwotę w wysokości 430.000,00 zł. Wnioskowana kwota wsparcia przez oferentów na zadania konkursowe wyniosła łącznie 954.964,30 zł, przy całkowitych kosztach zadań 1.930.208,30 zł. Ostatecznie kwota dofinansowania 39 ofert wyniosła 425.500 zł. Przeznaczono ją na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym m.in. biegów krótko i długodystansowych, biegów przełajowych, programów nauki pływania oraz jazdy na łyżwach, zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu oraz przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych nawiązujących i upamiętniających 100. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski.


Wyniki konkursu:
1) Rozwój sportu na najwyższym poziomie w kategorii SENIOR w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r. - TUTAJ
2) Organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) w okresie od 01.01 do 30.06.2020 r. - TUTAJ
3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji w 2020 roku -TUTAJ

Fot. Wojtek Szabelski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 17:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany