13 maj 2021

Projekt określający minimalne odległości lokowania automatów do gry m.in. od szkół i przedszkoli

fot. PAP
Projekt określający minimalne odległości salonów gier na automatach m.in. od szkół i przedszkoli w gminach opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
REKLAMA

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji salonów gier na automatach. Celem przepisów - jak napisano - jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ochrony obywateli, a w szczególności osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu.

Projekt określa jakie mają być minimalne odległości salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, a także placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz miejsc kultu religijnego.

I tak - zgodnie z projektem - salon gier na automatach może być usytuowany od wyżej wymieniowych miejsc w odległości nie mniejszej niż 100 metrów. Natomiast od "innych ośrodków gier" - w odległości nie mniejszej niż 50 metrów.

Wyjaśniono, że miejscami kultu religijnego nie są np. przydrożne kapliczki, które są wprawdzie czczone przez wiernych ale "nie zbierają się oni systematycznie dla uprawiania kultu w formach zorganizowanych".

Napisano, że dokonując pomiaru odległości 100 metrów albo 50 metrów, należy mieć na uwadze uregulowania prawne wyrażone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wskazujące, że odległości te "mierzone są istniejącą najkrótszą drogą dojścia, albo planowaną najkrótszą drogą dojścia, wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych, z których mogą korzystać lub korzystają piesi, nie naruszając przepisów".

Jednocześnie - jak zaznaczono - poprzez ustanowienie wymogu zachowania 50-metrowej odległości od innych ośrodków gier (w stosunku do obowiązującej w poprzednim stanie prawnym odległości nie mniejszej niż 100 metrów), obostrzenia lokalizacyjne zbalansowane zostają tak, aby zachować potencjał podmiotu realizującego monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry do wypracowania oferty gier na tyle atrakcyjnej, aby mogła ona stanowić realną konkurencję dla gier na automatach urządzanych w sposób nielegalny.

Napisano, że sposób mierzenia odległości pomiędzy salonem gier na automatach a funkcjonującym już w przestrzeni publicznej obiektem, dotyczy zarówno salonów gier już istniejących, jak i dopiero projektowanych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ drag/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-08-13 20:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-17 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-18 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-27 18:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany