Najem mieszkań - nabór wniosków

fot. www.torun.pl
Gmina Miasta Toruń ogłasza nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Toruniu przy ul. Hubego 17 i 17A, stanowiących własność Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
REKLAMA
Gmina Miasta Toruń ogłasza nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych  usytuowanych w budynkach położonych w Toruniu przy ul. Hubego 17 i  17A. Kryteria pierwszeństwa w naborze wniosków zostały określone w uchwale nr 148/19 Rady Miasta Torunia  z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2019 r. poz. 3887). Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych oraz warunków uprawniających do uzyskania punktów za kryteria pierwszeństwa powinno być potwierdzone przez przyszłego najemcę dokumentami oraz  stosownymi oświadczeniami. Do dokumentów tych należą w szczególności:
1) oświadczenie, że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Toruniu i w pobliskiej miejscowości;
2) zaświadczenie z TTBS o spełnieniu warunków do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny w zasobie Spółki;
3) w przypadku osób niepełnosprawnych - kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z uchwałą nr 148/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. ustalone zostały następujące kryteria pierwszeństwa oraz liczba przyznawanych im punktów:
1) w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko - 5 pkt;
2) osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) - 5 pkt;
3) osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt;
4) najemca spełnia warunki regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w Toruńskim TBS – 20 pkt;
5) żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Toruniu lub pobliskiej miejscowości – 5 pkt.

Wnioski wraz z wyżej wymienionymi dokumentami oraz oświadczeniem należy składać w siedzibie Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia ul. Legionów 220, pokój nr 3 od dnia 13 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r.

Wzór wniosku ul. Hubego 17

Wzór wniosku ul. Hubego 17a

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-02-23 18:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-24 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany