ZPO świętuje 20-lecie

fot. www.torun.pl / Lech Kamiński - zdjęcia współczesne, Małgorzata Litwin - zdjęcia z wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę ZPO w 2004 r.
Od 20 lat działa Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbędzie się 31 stycznia 2020 r. w Ratuszu Staromiejskim.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Placówka przy ul. Ligi Polskiej powstała w 2000 r. w budynku po dawnym żłobku, w odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej. 19 października w 2004 r. prezydent Torunia Michał Zaleski i dyrektor ośrodka Grażyna Śmiarowska wmurowali kamień węgielny pod rozbudowę placówki, jednocześnie nadając jej imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Część funduszy na rozbudowę pochodziła ze zbiórki prowadzonej wcześniej na budowę w Toruniu nowego szpitala im. ks. Jerzego Popiełuszki. Wobec niezrealizowania tej inwestycji fundacja zadecydowała o przekazaniu pieniędzy (580 tys. zł) na powiększenie ZPO.

Obecnie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Ligi Polskiej tworzą 4 Oddziały Opieki Całodobowej o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym (w tym dla chorych w stanie apalicznym) oraz o profilu psychogeriatrycznym) w których przebywa ok. 116 chorych. Są to pacjenci z uszkodzeniem mózgu, z chorobami otępiennymi (m.in. chorobą Alzheimera, chorobami typu naczyniowego, parkinsonowskiego i innych), po udarach, zawałach, z porażeniami, ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami przewlekłymi, z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego. W zakładzie funkcjonuje też Oddział Dzienny o profilu psychogeriatrycznym, w którym przebywa ok. 40 chorych z chorobami otępiennymi.

Kadrę placówki stanowi m.in.: 38 pielęgniarek (w większości ze specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej), 25 opiekunów, 8 lekarzy (interniści, psychiatrzy, neurolog, anestezjolodzy, lekarz rehabilitacji), 3 psychologów (w tym kliniczny), logopeda, 9 fizjoterapeutów, 8 terapeutów zajęciowych, dietetyk oraz pracownicy administracji i obsługi.

Od czasu powstania zakład jest stale modernizowany i wzbogacany w nowoczesny sprzęt. W roku 2013, przy udziale funduszy unijnych, placówka wzbogaciła się o ogród zimowy – miejsce terapii polisensorycznej. Obecnie dobiega końca rozbudowa obiektu, również wspierana z funduszy UE, o dodatkową kondygnację wraz z modernizacją oddziału IV całodobowego i wyposażeniem w nowy sprzęt specjalistyczny. Dzięki temu o 30 zwiększy się baza łóżek dla pacjentów wymagających całodobowej opieki długoterminowej w tym 10 łóżek dla pacjentów przyjmowanych w trybie interwencyjnym wymagających doraźnej opieki. Wartość projektu to ponad 7 mln zł, w tym 3,8 mln zł dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-21 17:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany