Znamy projekt budżetu na rok 2020

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
Miasto rozpoczyna procedurę uchwalania budżetu Torunia na 2020 r. Projekt dokumentu zostanie poddany ocenie radnych w pierwszym czytaniu na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia w dniu 21 listopada 2019 r.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
694
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń, projekt budżetu na rok następny musi zostać zamknięty i złożony do Rady Miasta do 15 listopada roku poprzedzającego. Gotowy projekt budżetu na rok 2020 został zaprezentowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 listopada 2019 roku w toruńskim magistracie. Najważniejsze założenia dla finansów miasta przedstawił prezydent Michał Zaleski wraz ze skarbnikiem, Magdaleną Flisykowską-Kacprowicz.

- Staraliśmy się przygotować budżet, który w naszej ocenie zapewni dobre i efektywne bieżące funkcjonowanie miasta oraz zrealizowanie wszystkich inwestycji, które są kontynuowane, a rozpoczęcie tylko tych inwestycji, których terminu absolutnie nie można zmieniać. Oznacza to, że nie ma póki co możliwości, aby rozpocząć i realizować kilka inwestycji w Toruniu - powiedział na wstępie prezydent Michał Zaleski.

Najważniejsze dane budżetu miasta na rok 2020 to:
- dochody - 1.383.000.000 zł
- wydatki - 1.489.000.000 zł (w tym wydatki majątkowe, tj. inwestycje – 319 mln zł)
- deficyt - 106.000.000 zł (dla porównania w 2019 r. wyniósł 154 mln zł)
- zadłużenie – 1.152.000.000 zł (o 86 mln zł więcej niż w roku 2019).

Projekt budżetu miasta na rok 2020

Kształt budżetu jest w znacznej mierze uwarunkowany sytuacją, w jakiej znalazły się samorządy. Przykładem jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie stawki podatkowej z 18% na 17%, wyższe koszty uzyskania przychodu, zwolnienie z podatku osób do 16 roku życia), która powoduje utratę dochodów w wysokości 33 mln zł, czy ustawa Prawo oświatowe, która spowodowała „podwójny rocznik w liceach” i tym samym wzrost liczby oddziałów 44, wzrost liczby etatów pedagogicznych o 130 czy skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli 9,6%  od września br. itd.  W perspektywie jest także wzrost cen paliwa i energii elektrycznej czy wzrost wydatków na wynagrodzenia.

76% dochodów bieżących w budżecie miasta na 2020 rok, czyli 934 mln zł pochodzi z budżetu kraju. Największą część - 293 mln zł stanowią subwencje, 329 mln zł – udziały w PIT, 266 mln zł – podatki i opłaty lokalne, 262 mln – dotacje na wydatki bieżące, a 31 mln – dotacje z Unii Europejskiej.

Według założeń gros dochodów miasta w 2020 roku pochodzić będzie z podatków od nieruchomości (131 mln zł). Dalsze źródła dochodów, to bilety MZK (36 mln zł), opłata śmieciowa (24,7 mln zł), dochody z mienia, jak opłaty wieczyste (17 mln zł) czy DPS, Schronisko, żłobki, przedszkola (12 mln zł). Planowane jest wprowadzenie podwyżek w niektórych opłatach, np. od stycznia 2020 r. – opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ma wzrosnąć o 2 zł, a od kwietnia, po wyłonieniu wykonawcy usług, wyższa będzie także tzw. opłata śmieciowa.

- Planowany budżet na rok 2020 pokazuje, że istotnie wzrastają koszty funkcjonowania miasta przede wszystkim w strefie bieżącego utrzymania, a niestety dochody równomiernie nie rosną. Pamiętajmy, że dochody z PIT dla takich miast jak Toruń będą niższe, niż mogliśmy wcześniej zakładać, a musimy także więcej środków finansowych przeznaczyć m.in. na obsługę oświaty toruńskiej, poza subwencją państwową. Konieczne zatem stało się bardzo mocne i twarde ograniczanie wydatków inwestycyjnych. Dla orientacji powiem, że rok temu dokładnie, planując budżet na rok 2019, planowaliśmy o ponad 20 mln zł więcej na inwestycje, niż robimy to w roku 2020 – zapowiedział prezydent Michał Zaleski.

Aż 85% wydatków budżetu na rok 2020 stanowią tzw. wydatki sztywne. Jak co roku najwięcej środków przeznaczonych jest na oświatę - 416 mln zł (385 mln zł w roku 2019) oraz opiekę społeczną i zdrowie 341 mln zł.

Wydatki bieżące będą wyższe o 38 mln zł w porównaniu z rokiem 2019. Największa część tej kwoty przeznaczona zostanie na podwyżki wynagrodzeń, w tym 30 mln zł na pracowników oświaty.

Nowym zadaniem w roku 2020 jest finansowanie ECF Camerimage, które wyniesie 4 mln zł. Tę kwotę miasto pozyska dzięki ograniczeniu wydatków na wydarzenia sportowe i kulturalne, jak również na promocję miasta czy funkcjonowanie niektórych jednostek miejskich.

- Proszę się martwić, że coś zniknie z mapy kulturalnej miasta. Jak widać, 3,1 mln zł więcej będzie przeznaczone na instytucje kultury i wszystkie imprezy, które te instytucje do tej pory realizowały, i które wpisały się na stałe do kalendarza imprez – zostają zapewniła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

W 2020 roku 319 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje, z czego 47% (150 mln zł) stanowić będą inwestycje drogowe. Największe wyzwanie na rok 2020 w ramach prac drogowych stanowić będzie przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego wraz z utworzeniem przeprawy tymczasowej z drogami dojazdowymi, co pochłonie 100.000 tys. zł. Dalsze zadania drogowe, to m.in. rozbudowa DK 91 od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą (3.400 tys. zł), przebudowa ul. Długiej (3.000 tys. zł), drogi na terenie Boryszew SA (1.400 tys. zł) i Grębocin Nad Strugą (720 tys. zł), budowa dróg lokalnych (19.000 tys. zł).

Środki przeznaczone na kolejne inwestycje w mieście w 2020 roku, to: oświata i edukacja (10.920 tys. zł), zdrowie i pomoc społeczna (26.195 tys. zł), kultura (25.557 tys. zł), sport i rekreacja (37.950 tys. zł), budownictwo komunalne (10.350 tys. zł), bezpieczeństwo (1.075 tys. zł), zieleń w mieście (10.580 tys. zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.490 tys. zł).

Jak podkreśliła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta, w 2020 roku będzie większa niż dotychczas konieczność utrzymania wzmożonej dyscypliny finansowej, stałego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących, poszukiwania metod zmniejszania kosztów, otwartość na zmiany. Istnieją bowiem zagrożenia, które mogą wpłynąć na realizację budżetu w 2020 r., takie jak ryzyko wyższych kosztów remontów i inwestycji, przeszacowania wpływów, w szczególności z PIT, wyższych kosztów remontów i inwestycji, ryzyko zmian legislacyjnych itd.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
694
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany