Zmiany w gospodarce odpadami

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Zgodnie z ustawą, Gmina jest zobowiązana, by co najmniej 40% łącznej pojemności pojemników lub worków trafiło do selektywnej zbiórki. Dopuszczalne jest zanieczyszczenie standardowego pojemnika segregacyjnego  1100 litrów w 5-10 procentach.

Uchwała zmienia także  normatywy dotyczące minimalnej pojemności pojemników służących do zbierania odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości przypadające odpowiednio na 1 mieszkańca, 1 pracownika, 1 miejsce konsumpcyjne, itp. Dodano też zapisy dotyczące kompostowania bioodpadów. Po pierwsze właściciel nieruchomości jednorodzinnej z przydomowym kompostownikiem nie musi posiadać pojemnika na bioodpady, co więcej skorzysta on z ulgi z tego tytułu w opłacie. Po drugie określono wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w takich kompostownikach.

Wśród zmian zawartych w uchwale wskazano w jaki sposób można ułatwić prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przez osoby niedowidzące, tj. określono obowiązki w zakresie oznakowania pojemników. Wśród zaleceń są np. naklejki z opisem w alfabecie Braille’a lub piktogramy w kontrastowych, jaskrawych kolorach.

Rozszerzona została listę odpadów przyjmowanych w PSZOK-ach o odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w szczególności igły i strzykawki, a także o odpady tekstyliów i odzieży.

Ważną proponowaną zmianą jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych w zabudowie jednorodzinnej oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej  do dwóch razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września. Dotychczas te odpady odbierane były raz w miesiącu.

W związku z tymi zmianami zakładany jest wzrost opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy usługi odbioru, wywozu, selektywnej gospodarki odpadami i ich gromadzenia w miejscu docelowym, jakim jest ZUOK. Zakładana jest także podwyżka usługi unieszkodliwiania odpadów, które dokonywane jest w spalarni pod Bydgoszczą. To wszystko sprawi, że w pierwszych miesiącach roku 2020 do Rady Miasta trafi projekt uchwały o podniesieniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Drugie czytanie projektów uchwał nastąpi podczas kolejnej sesji Rady Miasta, w dniu 19 grudnia 2019 r.

Źródło: www.torun.pl

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
696
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany