Zmiany organizacyjne w urzędzie

fot. www.torun.pl / Malgorzata Litwin
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z 28 września 2020 r. w Urzędzie Miasta Torunia został powołany Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego, który przejmie zadania trzech dotychczasowych jednostek.
REKLAMA

Nowy wydział powstał na bazie trzech dotychczasowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia:

•    Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego,
•    Biura Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego,
•    Biura Kontroli

Do zadań wydziału należeć będzie m.in.:

1. Ocena i analiza ekonomiczna podejmowanych przez miasto nowych przedsięwzięć, w tym m.in.:
- znaczących inwestycji i remontów;
- opracowywanie projektu budżetu miasta;
- opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet miasta;
- sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta;
- prowadzenie księgowości budżetowej (m.in. ewidencja dochodów i wydatków, kredytów i pożyczek zaciąganych przez miasto;
2. Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta (oraz zmian w niej)
3. Nadzór właścicielski w zakresie ekonomiczno-prawnym nad spółkami prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje;

4. Analiza i ocena planów pracy miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie ekonomiczno-finansowym;
5. Dokonywanie okresowych analiz i ocen realizacji planów finansowych przez miejskie jednostki organizacyjne;
6. Przygotowanie i opiniowanie propozycji zmian organizacyjno-prawnych w miejskich jednostkach organizacyjnych, prowadzących działalność w sferze gospodarki komunalnej;
7. Sporządzanie bilansów i analiz z wykonania budżetu miasta (planu dochodów i wydatków), monitorowanie płynności finansowej;
8. Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi;

Zarządzenie prezydenta o zmianie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia wchodzi w  życie od 1 października 2020 r. Dyrektorem wydziału jest pani Aneta Pietrzak.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-01-30 16:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-12 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany