Zmiany działania miejskich obiektów sportowych

fot. www.torun.pl
Od poniedziałku 18 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady korzystania z miejskich obiektów sportowych.
REKLAMA
Wyjaśnienie Ministerstwa Sportu dotyczące nowych zasad korzystania z obiektów sportowych – TUTAJ.

I. Obiekty zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1. „ORLIKI” – 8 kompleksów

Obiekty czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00-20:00;
- w godzinach 15:00-17:00  dostępne dla użytkowników indywidualnych
- w godzinach 17:00- 20:00 dostępne dla klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, grup zorganizowanych, a w przypadku braku rezerwacji boisk także dla użytkowników indywidualnych
•    Orlik - ul. 63 Pułku Piechoty 47/61, animator: Sławomir Wierzchowski, tel. 882 568 851
•    Orlik - ul. Przy Skarpie 4, animator Andrzej Szpala, tel. 504 715 479
•    Orlik - ul. Polna 14, animator Jacek Olszewski, tel. 605 781 443
•    Orlik - ul. Świętopełka 15/25, animator Joanna Chełczyńska, tel. 783 998 150
•    Orlik - ul. Szosa Bydgoska/Reja, animator Przemysław Figurski, tel. 602 273 543
•    Orlik - ul. Gagarina 19, animator Marcin Klonowski, tel. 531 172 514
•    Orlik - ul. Rydygiera/Lubicka, animator Piotr Lerch, tel. 782 438 843
•    Orlik - ul. Ugory 103/109, animator Marcin Zawadzki, tel. 500 137 433

Zasady korzystania
1.    Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 28 osób, po 14 osób  na każdym z boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne).
2.    W przypadku grup zorganizowanych na każdym boisku może przebywać po 14 osób + 2 trenerów czyli łącznie na dwóch boiskach: 28 osób i 4 trenerów (nie wlicza się obsługi operatora boisk)
3.    Uczestnicy zgłaszają swoją obecność u Animatora
4.    Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
5.    Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
6.    Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC
7.    Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
8.    Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
9.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego
10.    Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu.


2. STADION MIEJSKI UL. BEMA 23 (PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNY)

Obiekt czynny:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 wg harmonogramu rezerwacji.
  • w godzinach 8:00-20:00 dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych (po uprzednim zgłoszeniu)

Zasady korzystania
1.    Z bieżni lekkoatletycznej przylegającej do boiska piłkarskiego może korzystać max 14 osób + 2 trenerów, w tym czasie wyłączone z korzystania jest pełnowymiarowe boisko piłkarskie;
2.    Na boisku piłkarskim pełnowymiarowym może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów, w tym czasie wyłączona jest z korzystania bieżnia lekkoatletyczna.
3.    Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zgłaszają się u obsługi Stadionu Miejskiego (pod trybuną główną)
4.    Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
5.    Obowiązku zakrywania ust i nos nie mają wyłącznie osoby przebywające na bieżni
i płycie boiska piłkarskiego
6.    Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
7.    Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
8.    Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z boiska lub bieżni
9.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego.

UWAGA! Istnieje możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone 5-metrową strefą buforową, wówczas na jednej połowie może przebywać max. 16 osób + 3 trenerów. Łącznie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim w tym wariancie mogą przebywać 32 osoby + 6 trenerów.

Kontakt: Kier. Obiektu Mirosław Matecki tel. 606 857 923 lub email: stadion@mosir.torun.pl
Rezerwacje: Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl  3. BOISKO PIŁKARSKIE Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ, UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 75

Obiekt czynny:

  • od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00 wg harmonogramu rezerwacji
  • w godzinach 8:00-20:00 dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych (po uprzednim zgłoszeniu)

Zasady korzystania
1.    Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów.
2.    Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
3.    Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
4.    Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
5.    Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
6.    Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
7.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego

UWAGA! Istnieje możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone 5-metrową strefą buforową, wówczas na jednej połowie może przebywać max. 16 osób + 3 trenerów. Łącznie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim w tym wariancie mogą przebywać 32 osoby + 6 trenerów

Kontakt: Kier. Obiektu Mirosław Matecki tel. 606 857 923 lub email: stadion@mosir.torun.pl
Rezerwacje:     Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl  


4. BOISKO PIŁKARSKIE Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ, UL. PRZY SKARPIE 2A  

Obiekt czynny:

  • od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00 wg harmonogramu rezerwacji
  • w godzinach 8:00-20:00 dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć Klubowych (po uprzednim zgłoszeniu)

Zasady korzystania

1.    Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów.
2.    Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
3.    Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
4.    Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
5.    Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
6.    Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
7.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego

UWAGA! Istnieje możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone 5-metrową strefą buforową, wówczas na jednej połowie może przebywać max. 16 osób + 3 trenerów. Łącznie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim w tym wariancie mogą przebywać 32 osoby + 6 trenerów

Kontakt: Gosp. Obiektu Daniel Paprocki tel. 530 222 145 lub email: przyskarpie@mosir.torun.pl
Rezerwacje: Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl  


5. BOISKO DO HOKEJA NA TRAWIE  UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 75

Obiekt czynny: od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00.
Dostępny tylko dla sekcji hokeja na trawie zgodnie z harmonogramem rezerwacji.

Zasady korzystania
  
1.    Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów.
2.    Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
3.    Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
4.    Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
5.    Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
6.    Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
7.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego

Kontakt: Kier. Obiektu Mirosław Matecki tel. 606 857 923 lub email: stadion@mosir.torun.pl
Rezerwacje:     Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl  


6. KORTY TENISOWE UL. PRZY SKARPIE 4A  ZEWNĘTRZNE

7. HALA KORTÓW TENISOWYCH UL. PRZY SKARPIE 4A (4 KORTY)

Obiekty czynne codziennie w godzinach 7:00-21:00 wg harmonogramu rezerwacji dla użytkowników indywidualnych i Klubów Sportowych.

Zasady korzystania

1. Na korcie zewnętrznym jednorazowo przebywać mogą max. 4 osoby.
2. W hali tenisowej jednorazowo przebywać może max. 16 osób + 4 trenerów, tj. po 4 osoby na korcie + 1 trener,
3.Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
4. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na korcie
5. Na obiekcie dostępne są wyłącznie toalety zewnętrzne
6. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
7. Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
8.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego
9.    Użytkownicy indywidualni zgłaszają się przed rozpoczęciem gry w recepcji kortów
10.    Udział w zajęciach Klubowych zgłaszają trenerzy w recepcji Kortów
11.    Trenerzy prowadzący zajęcia Klubowe mają obowiązek stosowania się ściśle do zaleceń Polskiego Związku Tenisowego zgodnie z zasadami w okresie epidemii
12.    Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach i treningach

Kontakt: Kier. Obiektu Hanna Filarska tel. 606 804 377
Recepcja:  lub 56 477 91 46 email: korty@mosir.torun.pl
 

HALA TENISOWA PRZY UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 75 – NIECZYNNA
Zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia większego zapotrzebowania przez kluby sportowe i podmioty komercyjne.8. PRZYSTAŃ TORUŃ UL. KŚ. J. POPIEŁUSZKI 1A

Obiekt czynny codziennie w godzinach 8:00-20:00
Wypożyczalnia sprzętu od godz.: 8:00-18:00

Zasady korzystania
1. Na łodzi mogą przebywać max 2 osoby.
2. Pobieranie i zdawanie wypożyczanego sprzętu w recepcji Przystani Toruń
3.  Wioślarze korzystają z obiektu wg harmonogramu ustalonego przez AZS UMK na 1   
łodzi mogą przebywać max 2 osoby
4.  Dostępne są szatnie max dla 2 osób bez możliwości korzystania z natrysków
(WYŁĄCZNIE DLA AZS UMK Toruń)
5.  Dostępne WC znajdujące się w recepcji obiektu
6.  Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
7.   Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
8.   Obowiązuje dezynfekcja sprzętu pływającego
9.  Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.

Kontakt: Kier. Obiektu Mirosław Berliński tel. 668 696 537,
Recepcja: 513 803 188  lub 56 622 88 75 email: przystan@mosir.torun.pl


9. HALA OLIMPIJCZYK, UL. SŁOWACKIEGO 114
Obiekt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 wg harmonogramu rezerwacji

Zasady korzystania
1.    Na obiekcie jednorazowo przebywać mogą max 32 osoby + 3 trenerów.
2.    Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
3.    Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
4.    Na obiekcie dostępne są wyłącznie toalety
5.    Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
6.    Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
7.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego
8.    Udział w zajęciach Klubowych zgłaszają trenerzy Gospodarzowi Obiektu
9.    Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach i treningach

Kontakt: Gospodarza Obiektu Jacek Szczepanik tel. 606 612 138
email: olimpijczyk@mosir.torun.pl lub jacek.szczepanik@mosir.torun.pl


II. Obiekty zarządzane przez dyrektorów szkół

1. „ORLIKI” – 16 kompleksów

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00 (z godzinną przerwą), przy czym:
- od 10.00 do 14.00 - dla użytkowników indywidualnych;
- od 15.00 do 17.00 - dla użytkowników indywidualnych;
- od 17.00 do 20.00 - dla grup zorganizowanych/osób indywidualnych po wcześniejszym zarezerwowaniu obiektu: np. kluby sportowe, grupy osób;

•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Morcinka 13, tel. 56 622 87 80 (do godz. 15.00)
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Łyskowskiego 28, tel. 883 593 135
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9, tel. 56 6545691 (w godz. 10.00-14.00) oraz  604 174 308 (w godz. 15.00-20.00)
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bażyńskich 30/36, tel. 505 499 803 / 600 541 576
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Gagarina 36, tel. 605 060 665 / 605 230 506
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Hallera 79, tel. 513 846 341
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11, tel. 605 351 508 / 512 732 008
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Osikowa 11, tel. 56 645 89 44 / 607-773-258 (w godz. 10:00-14:00), oraz 693 443 085 / 660 091 430 (w godz. 15:00-20:00)
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Ogrodowa 3/5, tel. 695 633 375 / 664 962 889
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B, tel. 600 286 872
•    Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8, tel. 880 937 304
•    Orlik - II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, tel. 695 164 688
•    Orlik - III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, tel. 56 648 88 40 (do godz. 15.00) oraz 530 956 215 od godz. 15.00 do 20.00
•    Orlik - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wojska Polskiego 47A, tel. 503 868 313
•    Orlik - X Liceum Ogólnokształcące, ul. plac św. Katarzyny 9, tel. 724 102 770 do godz. 15.00 oraz 513 147 795 od godz. 15 do godz. 20.00
•    Orlik - Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul. św. Józefa 26, tel. 607 303 539

Zasady korzystania

1. Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 28 osób, po 14 osób  na każdym z boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne).
2. W przypadku grup zorganizowanych na każdym boisku może przebywać po 14 osób + 2 trenerów czyli łącznie na dwóch boiskach : 28 osób i 4 trenerów (nie wlicza się obsługi operatora boisk)
3. Uczestnicy zgłaszają swoją obecność u Animatora
4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
5. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
6. Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC
7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
8. Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
9. Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego
10. Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu.


2. BOISKA SZKOLNE INNE NIŻ ORLIKI
Dodatkowo 44 boiska szkolne inne niż "Orliki" będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 - dla uczestników indywidualnych lub grup zorganizowanych, po wcześniejszym zarezerwowaniu obiektu, max. na obiekcie może przebywać 14 osób, a w przypadku grup zorganizowanych 14 osób + 2 trenerów z zachowanie zasad korzystania jak w przypadku obiektów typu Orlik.


3. SALE GIMNASTYCZNE PRZY JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
Będą wynajmowane od poniedziałku do piątku na potrzeby prowadzenia szkolenia sportowego dla grup zorganizowanych : stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych w godzinach zarezerwowanych przez te grupy, w drugiej kolejności podmiotom komercyjnym. Po spełnieniu wszystkich warunków reżimu sanitarnego oraz zabezpieczenia obsługi obiektu decyzję w sprawie wynajmu sali gimnastycznej podejmuje dyrektor szkoły.

Zasady korzystania

1.    W salach gimnastycznych jednocześnie może  przebywać:
-  12 osób +  trener – w obiektach do 300 m2;
-  16 osób + 2 trenerów –w obiektach od 301 do 800 m2;
-  24 osoby + 2 trenerów – w obiektach od 801 do 1000 m2;
-  32 osoby + 3 trenerów – w obiektach powyżej 1000 m2
2.    O rezerwacji obiektu w celu prowadzenia zajęć klubowych trenerzy powiadamiają dyrektora placówki
3.    Przed rozpoczęciem zajęć trener zgłasza grupę do obsługi obiektu
4.    Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
5.    Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
6.    Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
7.    Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
8.    Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
9.    Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego


II. Obiekty zarządzane przez Toruńską Infrastrukturę Sportowa Sp. z o.o.

ARENA TORUŃ, UL. Gen. J. BEMA 73-89

Obiekt czynny codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 6:00-22:00
Dostępny wyłącznie dla  klubów sportowych, grup zorganizowanych i zainteresowanych instytucji zgodnie z harmonogramem dokonanych rezerwacji.

Zasady korzystania

1.Na obiekcie może przebywać :
- max 12 osób + trener- sala ćwiczeń indywidualnych (nie więcej niż ilość stanowisk) 
- max 26 osób; 24 zawodników + 2 trenerów -  sala treningowa
- max 35 osób; 32 zawodników + 3 trenerów - arena główna
2.  Weryfikacja osób korzystających z obiektu
3. Udział w zajęciach Klubowych zgłaszają trenerzy obsłudze obiektu
4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
5. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
6. Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
8. Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
9. Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego
10.  Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach i treningach

Rezerwacja i kontakt : Z-ca Prezesa Kazimierz Stafiej tel. 887 111 882 lub e-mail k.stafej@tis.torun.pl

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-11-23 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-25 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-26 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-29 17:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany