Wyjaśnienie prezydenta

fot. www.torun.pl
Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. „Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni „Niech zaczną od siebie” opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Wyjaśnienie

Jest faktem iż dochody bieżące budżetu miasta Torunia, tak jak w większości samorządów w Polsce, na skutek pandemii COVID-19 istotnie zmniejszyły się i, co najgorsze, tendencja ta utrzyma się tak długo jak trwać będzie epidemia. Dochody te do końca czerwca br. są niższe o 37,2 mln zł (ok. 13% planowanych) z prognozą do końca roku zakładającą, w zależności od kolejnych fal epidemii, wzrost do 76, a nawet 126 mln zł deficytu.

Odpowiedzialność za stan budżetu miasta nakazuje przeciwdziałanie skutkom utraty dochodów, a w tym przede wszystkim poprzez ograniczanie kosztów. W ślad za informacjami zawartymi w artykule przypomnę iż w pierwszej kolejności podjąłem, zgodnie z rozwiązaniami ustawowymi, decyzję o blokowaniu części wydatków publicznych Torunia. Początkowo, w kwietniu br. była to kwota 27 mln zł, a następnie w sierpniu br. łączna kwota 56,8 mln zł (w tym wydatki bieżące 35,5 mln zł). Decyzja ta umożliwi przygotowanie takich zmian w budżecie miasta, i przedłożenie ich Radzie Miasta, które pozwolą zachować równowagę finansową.

Najtrudniejsze i najdłużej dyskutowane było przygotowanie decyzji o ograniczeniach związanych z zatrudnianiem i wynagrodzeniami. Jednak ze względu na rozmiar tej pozycji w wydatkach miasta stało się to nieuniknione. Zastosowane rozwiązania są, w mojej ocenie, odpowiedzialne choć zdaję sobie sprawę iż dokuczliwe i często trudne do osobistego zaakceptowania przez moich współpracowników zarówno w urzędzie jak i jednostkach miejskich. Aktualny planowany poziom ograniczania wydatków na wynagrodzenia w sferze budżetowej miasta (10,5 mln) to ok. 10% wydatków planowanych na ten cel w tym roku - wobec wspomnianego wcześniej spadku dochodów bieżących budżetu miasta o ok. 13%. Brak powszechnych i systemowych podwyżek płac (pierwotnie planowanych na poziomie 200-300 zł w wynagrodzeniach zasadniczych), stopniowe regulowanie poziomu premiowania (do ostatecznego poziomu ok. 10% wynagrodzeń zasadniczych). Premiowanie to było wcześniej zróżnicowane zarówno w zależności od miejsca zatrudnienia jak i uwzględnienia składników podstawy premiowania. Ograniczenia te stymulują wzrost kosztów wynagrodzeń ale równolegle dają stabilność zatrudnienia dominującej grupie pracowników samorządowych tj. zatrudnionych na czas nieokreślony.

Natomiast niezatrudnianie osób spoza jednostek samorządowych w miejsce odchodzących z pracy np. na emerytury, daje szanse na przyszłe kontynuowanie pracy przez choć część osób zatrudnionych obecnie na czas określony. Wyjaśniam iż istnieje możliwość uzupełniania zatrudnienia poprzez przeniesienia pracowników z działów do działów w urzędzie oraz między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń (w takiej sytuacji potrzebna jest inicjatywa dyrektora, kierownika).

Warto podkreślić iż decyzje powyższe obejmują te jednostki miejskie w tym zakłady i instytucje kultury (i są zalecane dla gminnych spółek), które są finansowane w całości lub przeważającej mierze z budżetu miasta. Tym samym nie obejmują wspomnianych w artykule placówek oświaty – finansowanych głównie z subwencji oświatowej, ale także placówek ochrony zdrowia (szpitala, przychodni, zakładu opiekuńczego) finansowanych przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto informuję, że podjąłem decyzję o obniżeniu, poczynając od lipca br., elementu wynagrodzenia zastępców prezydenta, skarbnika oraz sekretarza miasta jakim jest dodatek specjalny o ok. 15% i dla porządku przypomnę  iż w tym samym zakresie procentowym (15%) dwa lata temu obniżone zostało całe moje wynagrodzenie.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany