Wsparcie dla Domu Opieki Społecznej im. dr. Leona Szumana

fot. www.torun.pl
W nawiązaniu do artykułu „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” opublikowanego 23 października w serwisie www.torun.wyborcza.pl, poniżej odpowiedź prezydenta Torunia Michała Zaleskiego:
REKLAMA

Miasto Toruń TROSZCZY się o Dom Pomocy Społecznej, ten zlokalizowany przy Szosie Chełmińskiej, a także o każdy inny punkt świadczący opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi! Publikowanie artykułu deprecjonującego liczne działania podejmowane na rzecz opieki długoterminowej, szczególnie w tak ciężkim czasie, jakim jest walka o życie i zdrowie torunian, traktuję jako osobisty, niczym nieuzasadniony atak Gazety Wyborczej oraz chęć wywołania sensacji i poprawienia swoich wydawniczych wyników.

Zatem prostując manipulację, której dopuściła się autorka tekstu, przekazuję, iż zupełnie nieprawdziwe są informacje, że we wspomnianym DPS-ie brakuje personelu! Zatrudnienie w zespole terapeutyczno - opiekuńczym wynosi 96,75 etatu, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 734) wskaźnik zatrudnienia powinien wynosić 79,5 etatu. To zatem dużo więcej niż wynika z przepisów. Jednostka łącznie zatrudnia pracowników na 116,5 etatach.  Dodatkowo, w związku z zakażeniami koronawirusem wśród pracowników oraz personelu, do pracy w tej placówce skierowano 4 osoby z Dziennego Domu Pomocy, którego działalność zawieszono. Cytowana w tekście pracownica uważa, że taka pomoc jest niepotrzebna… Przypominam jednak, że DPS świadczy usługi opiekuńcze, a nie lecznicze i stąd też kwalifikacje osób tam zatrudnionych różnią się od tych, które wymagane są w zakładach opieki zdrowotnej. Opieka nad mieszkańcami zakażonymi, ale bezobjawowymi, pozostającymi w placówce, nie odbiega od świadczonej w warunkach normalnych – choć jest uciążliwa dla personelu, który musi stosować specjalistyczne środki ochrony osobistej. Podopieczni, u których występują objawy COVID-19 są natomiast kierowani do szpitali.

Informuję również, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. dr. Leona Szumana zostali objęci dodatkowym wsparciem finansowym w ramach pozyskanych środków unijnych. Od czerwca do sierpnia 119 pracowników otrzymało dodatek w wysokości 1000 zł (brutto/brutto) miesięcznie. Natomiast obecnie 110 pracowników za okres wrzesień – listopad uzyska dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1450 zł  (brutto /brutto) miesięcznie. Ponadto, złożono wniosek do NFZ o środki finansowe na wypłatę dodatków dla personelu medycznego.

Czy naprawdę przytoczone powyżej fakty, a nie konfabulacje, pozwalają wysnuć twierdzenie, które kończy Państwa tekst, że prezydent w swoich działaniach pomija Domy Pomocy Społecznej?

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-01-30 16:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-12 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany