Woda przydatna do spożycia

fot. www.torun.pl / Adam Zakrzewski
Woda dostarczana przez Toruńskie Wodociągi jest przydatna do spożycia - stwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2487
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

W związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny w Toruniu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu w pierwszym półroczu 2020 roku pobrała do badań laboratoryjnych 12 próbek wody w wyznaczonych punktach monitoringowych. Na tej podstawie oraz sprawozdań z 188 kontroli wewnętrznych próbek wody Toruńskich Wodociągów, stwierdziła, że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Twardość wody w sieci wodociągowej w Toruniu waha się w granicach 229,1 - 276,3 mg CaCO3/dm³ co odpowiada 13,5 - 16,3 dGH (stopni niemieckich) - jest to woda średnio twarda, czyli jej wartość jest optymalna. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm³. 

Fot. Adam Zakrzewski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2487
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany