W trosce o bezpieczeństwo

fot. www.torun.pl
Zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, obumarłe oraz nierokujące szans na przeżycie drzewa zostaną usunięte.
REKLAMA

Wyłoniony został Wykonawca na realizację interwencyjnej wycinki drzew obumarłych, nierokujących szans na przeżycie, z licznymi wypróchnieniami, uszkodzeniami pnia czy zachwianą statyką. Drzewa takie zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia znajdujących się w pasach drogowych oraz na terenach zieleni. Usuwanie drzewostanu to integralna część prac zieleniarskich. W sytuacjach stanowiących zagrożenie, przede wszystkich w przestrzeni publicznej, jak: w pasach drogowych, w pobliżu ciągów pieszo-rowerowych czy miejsc parkingowych, są to działania konieczne.

Usuwanie drzew rozpoczęło się w pierwszym kwartale 2021 r. będzie następowało sukcesywnie w ciągu całego 2021 roku na podstawie zezwoleń wydawanych przez Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie Gmina Miasta Toruń posiada zgody na usunięcie ok. 150 szt. drzew m.in. przy ul. Chrobrego, Wyszyńskiego, Lnianej, Włocławskiej, Grasera, Kozackiej, Dziewulskiego, Olimpijskiej, Rydygiera, Spółdzielczej, Okólnej, Słowackiego, Rodzinnej, Grudziądzkiej, Prądzyńskiego, Al. Solidarności oraz w Parku Glazja, Parku Osiedlowym przy ul. Mossakowskiego i Parku Tysiąclecia - przejdź do zestawienia drzewostanu wraz powodem jego usunięcia.

Każde z drzew budzących wątpliwość co do ich stanu zdrowotnego jest sprawdzane przez doświadczonych pracowników Biura Ogrodnika Miejskiego UMT. W przypadku kiedy podczas takiej wizji terenowej możemy zaobserwować brak liści i pąków w koronie, martwe gałęzie, uszkodzenia pnia (dziury, pęknięcia, wypróchnienia), owocniki grzybów, rozłamania, silne pochylenie czy wzruszenie gleby poprzez podniesione korzenie, drzewo zostaje zakwalifikowane do usunięcia. Następnie, w zależności od rodzaju nieruchomości, zostaje sporządzony wniosek o wydanie zezwolenia do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tereny objęte rejestrem) lub Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (tereny gminne) lub Prezydenta Miasta Torunia (tereny Skarbu Państwa). Na podstawie wniosków złożonych przez Gminę Miasta Toruń stan drzew jest kolejny raz weryfikowany przez ww. organy w takcie przeprowadzonych oględzin. Po potwierdzeniu złego stanu zdrowotnego wydawane jest stosowne zezwolenie. Następnie, na zlecenie Gminy Miasta Toruń, odbywa się wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia poruszających się w przestrzeni publicznej i korzystających z licznych enklaw zieleni miejskiej (parków, skwerów, zieleńców).

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-09-19 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-24 15:00
miejsce
KLUB OD NOWA, Toruń, ul. Gagarina 37a
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-26 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-01 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany