Toruń w Krajowym Programie Odbudowy

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
Dwadzieścia siedem propozycji projektów na łączną kwotę 4,4 mld zł złożyła do Krajowego Programu Odbudowy 10 sierpnia Gmina Miasta Toruń. Program ma służyć pozyskaniu unijnych środków na odbudowę gospodarki po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

27 maja 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet działań służących odbudowie gospodarek europejskich dotkniętych kryzysem związanym z pandemią COVID-19. Jednym z działań jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (w skrócie RRF). W ramach tego instrumentu przewidziane jest do wykorzystania 672,5 mld euro na inwestycje i reformy w państwach członkowskich. Środki te zostaną udostępnione w formie bezzwrotnego wsparcia w ramach zarządzania bezpośredniego w wysokości 312,5 mld euro oraz w formie pożyczek do kwoty 360 mld euro (proporcja 46,5%/53,5%).

Polska w ramach Instrumentu może otrzymać około 23 mld euro na granty i ok. 34,2 mld euro na pożyczki. 70% na granty w ramach RRF powinna zostać przyznana w latach 2021-2022. Pozostałe 30% do końca 2023 r. Płatności będą dokonywane do końca 2026 r.

Podstawą uzyskania wsparcia w ramach instrumentu jest przedstawienie Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który będzie zawierał reformy i inwestycje mające służyć przywróceniu wzrostu polskiej gospodarki osłabionej przez pandemię. KPO może zostać przedstawiony Komisji Europejskiej od 15 października 2020 r. (wraz z projektem budżetu) do 30 kwietnia 2021 i będzie załącznikiem do Krajowego Programu Reform.

Koordynacją Planu zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Do 20 sierpnia ministerstwo zbiera od marszałków województw propozycje projektów do KPO. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zbiera propozycje wniosków o granty w następujących obszarach:

  • infrastruktura (dla kultury i rozwoju gospodarczego),
  • transport (sieć kolejowa),
  • energia i środowisko (transport niskoemisyjny, uregulowanie gospodarki wodnej, transformacja energetyczna),
  • innowacje (wspieranie instytucji badawczych oraz współpracy nauka-biznes),
  • społeczeństwo (zdrowie, rozwój funkcji uzdrowiskowych),
  • cyfryzacja (ucyfrowienie społeczeństwa),
  • spójność terytorialna (rozwój infrastruktury komunikacyjnej integrującej obydwa miasta).

Gmina Miasta Toruń złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 27 projektów na łączną kwotę ok. 4,4 mld zł. Przedstawiono projekty dotyczące m.in.: transportu, cyfryzacji, rozwiązań ekologicznych, zdrowia i kultury.

- To potężny instrument finansowy, dlatego wzięliśmy się mocno do roboty, żeby przygotować propozycje, które dotyczą Torunia – podkreślił podczas konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski. - Sięgaliśmy zarówno do tego, co już w tej chwili jest zapisane w naszych wieloletnich prognozach finansowych, w wieloletnim planie inwestycyjnym, wreszcie do rozwiązań ogólnokrajowych, które można wykorzystać na naszym gruncie.

W przedstawionych przez Toruń projektach dotyczących cyfryzacji wnioskujemy m.in. o pieniądze na doprowadzenie połączeń światłowodowych do wszystkich obiektów publicznych i części niepublicznych w mieście, zwiększenie ilości miejsc z bezpłatnym dostępem do wifi oraz na rozwój e-administracji, by nie wychodząc z domu można było załatwić większość spraw urzędowych. Wśród projektów są także pomysły na stworzenie systemu komunikacji publicznej sterowanej elektronie, zapewnienie potoków pojazdów zgodnie z tzw. zieloną falą, budowa nowoczesnych rozwiązań drogowych oraz pozyskanie pojazdów, które będą oszczędzały środowisko naturalne. Wpisano także pakiet zagadnień dotyczących likwidacji tzw. niskiej emisji, generowanej przez piece opalane paliwem stałym. Kolejnym obszarem jest skomunikowanie zewnętrzne miasta, a więc np. rozwiązania kolejowe pomiędzy toruńskimi dworcami, rozwój drogi kolejowej nr 27 w kierunku Lipna i Sierpca, odciążającej komunikację samochodową. Nie zabrakło projektów związanych z rozwojem infrastruktury zdrowotnej oraz profilaktyką prozdrowotną. Ubiegamy się też o wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej: obiektów kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku. Niemal w każdej dziedzinie duży nacisk kładzie się na rozwiązania proekologiczne.

- Jesteśmy przekonani, że nasze wnioski są dobrze przygotowane – dodał prezydent Michał Zaleski. - Zabiegamy, żeby na etapie weryfikacji regionalnej żaden z nich nie został odrzucany. Bardzo nam zależy, żeby wnioski w całości trafiły do ostatecznej obróbki dokonywanej przez ministerstwo, które potem opracuje ostateczną, ogólnokrajową wersję dla Komisji Europejskiej. Wspólnie trzymajmy kciuki, aby udało się uzyskać jak najwięcej środków w ramach Krajowego Programu Odbudowy, który może zapewnić stanięcie na nogi gospodarki w całej Europie, w Polsce, regionie i naszym mieście.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany