TAK i Zamek Krzyżacki – zamiar połączenia

fot. www.torun.pl
Podczas 30. Sesji Rady Miasta Torunia 13 maja 2021 r. rozpatrzony zostanie prezydencki projekt uchwały podający do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach połączenia dwóch instytucji kultury: Toruńskiej Agendy Kulturalnej i Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki".
REKLAMA

Zgodnie z przepisami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia nadzorowanych instytucji. Proponowana uchwała stanowi dopełnienie ustawowego obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji na 3 miesiące przed wydaniem aktu o ich połączeniu. Uchwała rozpoczyna więc procedurę połączenia dwóch instytucji. Jednostka, która powstanie w wyniku połączenia przyjmie nazwę Toruńska Agenda Kulturalna.

- Jedną z najważniejszych przyczyn pomysłu połączenia TAK-u i CK „Zamek Krzyżacki” jest możliwość zwiększenia liczby nowatorskich i wsparcia istniejących działań z wykorzystaniem potencjału obydwu - dzisiaj odrębnych - instytucji. Inspiracje i pomysły wynikające z impresaryjnego charakteru działalności TAK-u będą mogły być wcielane w życie w obiektach będących w dyspozycji CK „Zamek Krzyżacki” w ramach jednej instytucji. Zasadą jest, że to, co dobre w obu instytucjach kultury, powinno być kontynuowane i wzmacniane – podkreśla prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wśród najważniejszych korzyści połączenia dwóch instytucji w uchwale wymienia się:
Rozwój oferty programowej, w tym:

 • Zwiększenie liczby nowatorskich, interesujących działań artystycznych, w szczególności widowisk i koncertów plenerowych odpowiadających potrzebom toruńskiej społeczności oraz stymulujących rozwój ruchu turystycznego. Zarówno teren ruin Zamku Krzyżackiego, jak i Fosy Strzeleckiej będą oryginalną scenerią do realizacji spektakli w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych, koncertów realizowanych w ramach Kulturalnego Lata oraz instalacji w ramach Festiwalu Skyway;
 • Zwiększenie liczby i skali dotychczasowych działań inscenizacyjnych prezentujących kulturę średniowieczną, począwszy od pokazów fechtunku i walk rycerskich poprzez inscenizacje historyczne i zabawy plebejskie po pikniki i jarmarki rękodzieła;
 • Powiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego, nowe interdyscyplinarne formy warsztatów i animacji kulturalnych;

Poprawę dostępności do oferty kulturalnej, w tym:

 • Stworzenie ram instytucjonalnych dla aktywności kulturalnej tworzonej oddolnie, w tym lokalnych grup rekonstrukcyjnych, bractw rycerskich i pasjonatów średniowiecza,
 • Inicjowanie nowych form uczestnictwa w kulturze w celu włączania do udziału w życiu kulturalnym naszego miasta zarówno pojedynczych osób, jak i grup mieszkańców.
 • Udoskonalenie i zintensyfikowanie działań promocyjnych dotyczących Zamku Krzyżackiego
 • począwszy od identyfikacji wizualnej w mediach elektronicznych po reklamę zewnętrzną w celu wsparcia rozwoju ruchu turystycznego i wszechstronne wykorzystanie potencjału promocyjnego tkwiącego w Krzyżakach, jako znakomitego produktu turystycznego.

Optymalizację wykorzystania zasobów instytucji kultury, w tym:

 • Jednolite i spójne zarządzanie dotychczasowymi instytucjami;
 • Poprawa efektywności wykorzystania posiadanej bazy lokalowej i wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników;
 • Zdynamizowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych zarówno na działalność artystyczną, jak i edukacyjno-kulturalną;
 • Lepsze zagospodarowania budynków oraz najem niewykorzystanych pomieszczeń.

O ile uchwała zostanie przegłosowana, do 30 sierpnia 2021 r. przygotowany zostanie projektu statutu instytucji oraz struktury i regulaminu organizacyjnego, zaś do 15 września opracowany zostanie programu merytoryczny oraz plan finansowy łączonej instytucji. Jako jeden podmiot instytucje mogłyby rozpocząć funkcjonowanie od 1 stycznia 2022 r.

Toruńska Agenda Kulturalna specjalizuje się w organizacji otwartych plenerowych koncertów, spektakli i widowisk realizowanych m.in. w ramach obchodów Święta Miasta, Święta Muzyki, Sceny Letniej i Sylwestra Miejskiego. Sztandarowym projektem instytucji jest Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway.

Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki" miał do tej pory za zadanie prowadzić działalność kulturalną i turystyczną na terenie ruin zamku krzyżackiego, dbać o ochronę oraz promować najstarszy dostępny do zwiedzania zamek krzyżacki w Polsce. Instytucja realizuje imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii", animowane zwiedzanie zamku, średniowieczne turnieje rycerskie, festyny takie jak Toruńskie Mediewalia spektakle teatru historycznego, pokazy walk rycerskich, warsztaty mediewistyczne, konkursy, pokazy filmowe w ramach Kina Letniego oraz Zamkowe Spotkania z Poezją.

Fot Adam Zakrzewski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-10-06 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-07 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-16 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-17 16:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany