19 październik 2020

Tak działa Tarcza

fot. www.torun.pl
Przez cały okres trwania pandemii w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej przekazywane jest wsparcie dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób prawnych.
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia od dnia 1 kwietnia 2020 roku realizuje w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej dodatkowe zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Według stanu na dzień 14 października do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia wpłynęło prawie 17 tys. wniosków o wsparcie, w tym:

  1. Wnioski o mikropożyczkę
  2. Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla MŚP
  3. Wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego os. fiz. niezatrudniającą pracowników (…)
  4. Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji
  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej 
  6. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

W okresie od 1 kwietnia do 14 października 2020 na podstawie zawartych 14 735 umów PUP przekazał na rachunki bankowe toruńskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i kościelnej osoby prawnej kwotę 96 896 880 zł, co przełożyło się między innymi na dofinansowanie do wynagrodzeń 8 462 miejsc pracy.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-01-30 16:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-12 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany