Stan epidemiczny [22.05.2020]

Od początku epidemii w Toruniu i powiecie toruńskim potwierdzono 136 przypadków zarażenia koronawirusem. W szpitalu zakaźnym przebywa 8 osób. Kwarantanną objęto 629 osób, a 334 osoby przebywają w nadzorze epidemiologicznym. Zwiększa się liczba ozdrowieńców – jest ich już 100 osób. Odnotowano 16 zgonów.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

- Informacja dotycząca epidemii w naszym mieście jest informacją uspokajającą. Ale pamiętajmy – nie dajmy się zwieźć. Wirus jest w kraju, w miescie, a świecie i trzeba być bardzo ostrożnym. To o czym powszechnie wiadomo: noszenie maseczek, zachowywanie właściwego dystanu i unikanie zbędnych kontaktów z innymi to jest to, o czym powinniśmy pamiętać powiedział prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej w dniu 22 maja 2020 r.

Urząd Miasta Torunia zakończył dystrybucję 180 tys. darmowych maseczek ochronnych wśród mieszkańców Torunia. Jeśli z jakiś przyczyn ktoś nie otrzymał maseczki ochronnej, prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Sportu i Rekreacji pod numerami 56 611 83 70, 56 611 8360.

Od 21 maja do 30 maja 2020 r. miasto wykonuje testy immunologiczne wśród pracowników żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 w szkołach podstawowych. Łącznie obejmą one 936 osób. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwego (szacujemy, że taki wynik może być uzyskany dla 10-15% próbek) będą prowadzone dodatkowo testy genetyczne (PCR). Wykonawcą testów jest firma Alab Laboratoria Sp. z o.o.

Już od dwóch tygodni czynne są żłobki miejskie – żłobki nr 1 i 3 od 11 maja 2020 r., a żłobek nr 3 – od 14 maja. Łącznie zostało w nich przygotowanych 137 miejsc. Średnio w żłobkach każdego dnia przebywa łącznie 28 dzieci, co oznacza, że zagospodarowanych jest ok. 20% miejsc.

W przypadku 6 przedszkoli miejskich i 6 oddziałów przedszkolnych w działających przy szkołach podstawowych, które otwierane były kolejno 18, 19 i 21 maja 2020 r. przygotowanych zostało 516 miejsc. W okresie wznowionej działalności dziennie średnio przebywało w tych placówkach 101 dzieci, czyli tak jak w przypadku żłobków, tak i tu wykorzystane zostało ok. 20% przygotowanych miejsc. Dyrektorzy pozostałych 12 przedszkoli i 15 szkół z oddziałami przedszkolnymi planują powrót dzieci do tych placówek od 25 maja 2020 r. (jedna szkoła w terminie późniejszym).

Również 25 maja 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, rozpoczynają się zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Decyzja o uczęszczaniu dzieci na te zajęcia należy do rodziców. Do 29 toruńskich szkół podstawowych, w tym 2 specjalnych i 1 muzycznej, do klas I-III uczęszcza łącznie 5072 uczniów. Od 25 maja udział w zajęciach opiekuńczych weźmie 286 uczniów w 27 szkołach (średnio prawie 11 uczniów w szkole). Dyrektorzy dwóch szkół wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na zwiększenie liczebności grupy z regulaminowych 12 do 14 dzieci.

Od 25 maja do 7 czerwca odbywać się będą także konsultacje dla ósmoklasistów, którzy w dniach 16-18 czerwca zdawać będą egzamin kończący naukę w szkole podstawowej. Do egzaminu przygotowuje się 1662 uczniów klas ósmych, a do tej pory chęć udziału w konsultacjach z nauczycielami zgłosiło 380 uczniów (od 25 do 29 maja) i 275 uczniów (od 1 do 5 czerwca).

Także od dnia 25 maja 2020 roku, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będą mogły wznowić działalność placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także warsztaty terapii zajęciowej i podmioty zatrudnienia socjalnego – przy zachowaniu właściwych środków bezpieczeństwa. W naszym mieście w tym dniu rozpoczną działalność dwie placówki prowadzone przez Fundację Brata Alberta, przy ul. Rydygiera – w Środowiskowym Domu Pomocy udział zadeklarowały 22 osoby, w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 6 osób. Działalność wznowią również 4 placówki niepubliczne wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży:

- Świetlica „Dzieciom Starówki", ul. Jęczmienna 10, (Fundacja  Pomocy Samotnym Matkom) – 16 dzieci.
- Ognisko Wychowawcze (Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej), ul. Wyszyńskiego 7/9 - początkowo 13 dzieci.
- „Oratorium", ul. Rybaki 59 (Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi) – liczba dzieci uzależniona będzie od woli rodziców.
- Centrum Wędka, ul. Jęczmienna 10 (Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka) – początkowo zajęcia dla jednej rodziny (5-7 osób).

Podczas konferencji prasowej prezydent poruszył także zagadnienia związane z działaniami podejmowanymi przez Gminę Miasta Toruń, mającymi na celu zapobieganie suszy - LINK.


Informacja przekazana przez Prezydenta Miasta Torunia podczas konferencji prasowej 22 maja 2020 r.

 


Źródło: www.torun.pl

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany