Stan epidemiczny [19.05.2020 r.]

Od początku epidemii w Toruniu i powiecie toruńskim potwierdzono 135 przypadków zarażenia koronawirusem. Kwarantanną objęto 595 osób, z czego 17 przebywa w miejscu kwarantanny zbiorowej, a 334 osoby przebywają w nadzorze epidemiologicznym. Zwiększa się liczba ozdrowieńców – do zdrowia wróciło już 96 osób, czyli 71% osób zarażonych. Odnotowano 16 zgonów.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Wśród personelu jednostek świadczących  na rzecz mieszkańców Torunia całodobową opiekę długoterminową sukcesywnie wykonywane są testy na obecność koronawirusa – wszyscy pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych byli przebadani co najmniej raz. Jak dotąd w trzech jednostkach gminnych wykonano 313 badań. W siedmiu podmiotach niepublicznych wykonano 77 badań. Wszystkie wykonane testy były ujemne. Kolejne tury badań są zaplanowane na 20 i 27 maja oraz 3 czerwca.

Powyższe badania są finansowane z czterech źródeł: ze środków z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (badania wykonywane są całemu zespołowi pracowniczemu do 2 tygodnie – w turach 50% zespołu co tydzień), środków Unii Europejskiej, środków z budżetu Gminy Miasta Toruń oraz przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna (badania wykonane w związku z nałożoną kwarantanną).

- W związku z informacjami, jakie docierają do nas z całej Polski, podjąłem decyzję o przeprowadzeniu badań immunologicznych wśród pracowników żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, w których prowadzona jest opieka przedszkolna, a także zajęcia w klasach 1-3. Te badania będą miały charakter kontrolny i obejmą osoby mające kontakt z dziećmi i ich rodzicami zapowiedział prezydent Michał Zaleski. Te badania immunologiczne będą wykonywane na koszt Gminy Miasta Toruń. W dniach 19-20 maja 2020 r. przeprowadzane jest rozpoznanie rynku w zakresie potencjalnych wykonawców tych badań. W pierwszej kolejności, w ostatnich dniach tego tygodnia, będą one przeprowadzone wśród personelu 3 żłobków, 6 przedszkoli i 6 szkół podstawowych, w których są oddziały przedszkolne. Na początku następnego tygodnia badania zostaną wykonane w 12 przedszkolach i 16 szkołach podstawowych, a w dniach 28-30 maja – w szkołach podstawowych, w których uruchomione zostaną klasy 1-3. Według wstępnych szacunków (nie licząc klas 1-3) badaniami objętych zostanie około 550 osób.

Jak poinformował prezydent Michał Zaleski, w miejskich żłobkach została wykorzystana niewielka część przygotowanych miejsc – w Żłobku Miejskich nr 1 (przygotowanych 40 miejsc) średnio przebywa 11 dzieci, w żłobkach nr 2 (przygotowanych 48 miejsc) i nr 3 (przygotowanych 49 miejsc) – średnio 5 dzieci.

W dniu 18 maja 2020 r. ruszyło 8 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a w dniu 19 maja opiekę przedszkolną zaczęła sprawować jedna placówka. Łącznie przygotowano tam 400 miejsc, frekwencja jest różna każdego dnia, np. w dniu 18 maja rodzice przyprowadzili 70 dzieci, a 19 maja – już 90. W dniu 21 maja działalność wznowią kolejne trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, a od 25 maja pracę rozpocznie 12 przedszkoli i 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Toruńskie szkoły sygnalizują gotowość do przeprowadzenia egzaminów maturalnych i ósmoklasistów. Aktualnie w szkołach średnich przeprowadzane są pomiary sal w celu ustalenia liczby osób zdających egzaminy w danym pomieszczeniu, co także pozwoli ustalić zapotrzebowanie na liczbę osób potrzebnych do stworzenia komisji egzaminacyjnych.

Egzaminy maturalne trwać będą od 8 do 29 czerwca. Łącznie przygotowuje się do nich 2083 uczniów 12 toruńskich liceów ogólnokształcących, 8 techników i ze szkoły muzycznej. Wyniki matury będą znane do 11 sierpnia.

Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020 r. Przygotowuje się do nich 1713 uczniów z 28 szkół podstawowych i ogólnokształcącej szkoły muzycznej. Wyniki tych egzaminów będą znane do końca lipca.

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki, od 18 maja 2020 r. uruchomiona została gastronomia. Podpisanych zostało już 35 umów na tzw. ogródki, kolejne dwie umowy są w trakcie przygotowania. Równocześnie Miejski Zarząd Dróg rozpatruje wnioski dotyczące decyzji o ustawieniu ogródków w części poza zespołem staromiejskim – już 28 opinii i uzgodnień, 2 są w trakcie rozpatrywania, na skutek czego wydano 12 zezwoleń i 3 są w trakcie przygotowania.

Trwa realizacja działań w ramach tarczy antykryzysowej. Bardzo dużo przedsiębiorców zainteresowanych jest skorzystaniem z niskooprocentowanej pożyczki (do 5 tys. zł) z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - do 18 maja wpłynęły 10.653 wnioski, rozpatrzono 3581 z nich (33%), w tym pozytywnie 3064 i wypłacono 15.308.489,99 zł.

Z kolei do dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - do 18 maja wpłynęło 512 wniosków, rozpatrzono 319 (62%). Wartość 200 pozytywnie rozpatrzonych wniosków to 1.356.099,79 zł (średnio 6 780 zł/podmiot). Te wypłaty realizowane są w transzach, maksymalnie przez 3 miesiące.

W ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - do 18 maja wpłynęło 675 wniosków, rozpatrzono 293 (43%). Wartość 154 pozytywnie rozpatrzonych wniosków to 218.400 zł (średnio 1418 zł). W tym przypadku wypłaty realizowane są także w transzach, maksymalnie przez 3 miesiące.

W przypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych - do 18 maja wpłynęło 21 wniosków, rozpatrzono 15 z nich (71%). Wartość 10 rozpatrzonych pozytywnie to 64.162,2 zł (średnio 6416 zł); wypłaty realizowane są w transzach, maksymalnie przez 3 miesiące.

Na prośbę prezydenta Michała Zaleskiego burmistrz chińskiego miasta Guilin przekazał wsparcie dla torunian - 1890 maseczek higienicznych, 260 maseczek z filtrem i 30 par okularów ochronnych. Jak podkreślił prezydent, pomoc wciąż napływa, czego przykładem są maseczki bawełniane przekazane przez Teatr Baj Pomorski m.in. oddziałowi zakaźnemu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i podmiotom świadczącym pomoc na terenie miasta.


Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany