Środki PFRON rozdysponowane

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
23 kwietnia 2020 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością na bieżący rok.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla miasta Torunia na 2020 r. limit 5 196 389 zł. Rada Miasta zdecydowała przekazać te środki na rehabilitację zawodową w wysokości 1 100 000 zł (21,17 %) oraz na rehabilitację społeczną 4 096 389 zł (78,83 %). Szczegółowe rozdysponowanie środków na konkretne zadania przedstawia się następująco:

Rehabilitacja zawodowa (1 100 000 zł):

 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych - 580 000 zł
 • Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 414 000 zł
 • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 15 000 zł
 • Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 81 000 zł
 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu - 10 000 zł

Rehabilitacja społeczna (4 096 389 zł):

 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 2 562 000 zł
 • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych -350 000 zł
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 12 780 zł
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 918 609 zł
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 250 000 zł
 • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - 3 000 zł

Podział środków na zadania konsultowany był również z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
Zamów Tort na Dzień Matki reklama
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-30 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-03 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-04 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-10 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany