Ruch przy toruńskich cmentarzach 1 listopada

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
Wcześniej niż zwykle zmieni się w tym roku organizacja ruchu wokół toruńskich cmentarzy w związku z dniem Wszystkich Świętych. To zachęta do odwiedzenia cmentarza w innym niż 1 listopada 2020 r. terminie.
REKLAMA

Tegoroczne obchody dnia Wszystkich Świętych przyniosły nowe wyzwania, zarówno dla zarządców nekropolii i odwiedzajacych groby, jak i organizatorów transportu zbiorowego i ruchu wokół cmentarzy oraz dla służb porządkowych. W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 apelujemy o  rozłożenia odwiedzin grobów swoich bliskich na najbliższe dni, tak by nie tworzyć dużych zbiorowisk 1 czy 2 listopada. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zakrywaniu ust i nosa, i stosownym dystansie społecznym na terenie cmentarzy.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas informatorem na temat organizacji ruchu drogowego w obrębie toruńskich cmentarzy.

Zmiany w organizacji ruchu wokół toruńskich nekropolii zaczną obowiązywać od piątku 30 października 2020 r. od godz.15:00 do wtorku 3.11.2020 r. do godz. 10:00.

W rejonie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego w dniu 1.11.2020 r. od godz.6:00 udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony). Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju. Jednocześnie informujemy, że otwarty zostanie tymczasowo dojazd od ul. Czerwona Droga do Al. 700 - lecia i wyjazd z Al. 700-lecia w kierunku ul. Kraszewskiego. Tymczasowe dojazdy zostaną zlikwidowane 3.11.2020 r.

W rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą. Ruch kołowy kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony). Dopuszczone będzie również parkowanie pojazdów na poboczu po stronie północnej jezdni ul. Celniczej. Przed głównym wejściem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI. Jednocześnie informujemy, że nowo wybudowany parking dla tirów (skrzyżowanie Celnicza-Grudziądzka) będzie udostępniony dla samochodów osobowych.

W dniu 1.11.2020 r. (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza „stop”.

Na ul. Turystycznej w Kaszczorku po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na parkingach przy cmentarzu. (Turystyczna- Księżycowa- Ligi Polskiej, utwardzony fragment naprzeciwko cmentarza, nowo wybudowany parking koło cmentarza).

Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej. Udostępniony będzie parking przy Biedronce (ul. Waryńskiego).

W rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Odcinek objęty zakazem określony będzie znakami B-36 (zakaz zatrzymywania się). Parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu.


W rejonie cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury/Wybickiego po obu stronach jezdni ul. Żwirki i Wigury obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury. Od strony ul. Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. Na Trasie Średnicowej od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

W rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (nie dotyczy oznakowanych parkingów). Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów (MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł). Natomiast w rejonie skrzyżowania ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 1.11.2020 r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162.

W rejonie cmentarza przy ul. Wymarzonej (Bielawy Grębocin) będzie możliwość korzystania z istniejącego parkingu.

W rejonie cmentarza przy ul. Owsianej (Wrzosy) będzie możliwość korzystania z istniejącego parkingu oraz parkingu przy Orliku.

W rejonie cmentarza przy ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Przejdź do prezentacji z mapkami organizacji ruchu przy poszczególnych cmentarzach w Toruniu (pdf)


W przypadku nieprawidłowości dotyczących  oznakowania uwagi należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego tel.19633.
W sprawie sygnalizacji drogowej uruchomiony będzie telefon 501038455.
O wyłączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu.


Oświetlenie wokół cmentarzy

Wspólnie z Energą Oświetlenie i firmą konserwującą na zlecenie miasta oświetlenie MZD rozpoczął przegląd lamp w rejonie toruńskich cmentarzy. W sumie kontroli zostanie poddanych 16 miejsc. Uszkodzone latarnie zostaną naprawione niezwłocznie.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-01-30 16:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-12 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany