Program „Dobry start” rusza od lipca

fot. www.torun.pl
Od 1 lipca 2020 r. startuje realizacja programu „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. Z kolei świadczenie 500+ wydawane jest do 31 maja 2021 roku.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

To kolejny rok, w którym opiekunowie dzieci rozpoczynających rok szkolny mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w kwocie 300,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wyprawką szkolną.

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Zasady programu rządowego „Dobry Start”:
• świadczenie dobry start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko:
- do ukończenia przez dziecko 20. roku życia lub
- do ukończenia 24. roku życia – w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

• świadczenie przysługuje dla dziecka rozpoczynającego rok szkolny w:
- szkole podstawowej,
- szkole ponadpodstawowej,
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

• wniosek o świadczenie dobry start może złożyć rodzic lub opiekun dziecka,

• wniosek o świadczenie należy złożyć od 1 lipca do 30 listopada,
Ważne: Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany.

• w lipcu można złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:
- bankowości elektronicznej,
- platformy Emp@tia,
- systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS.

od 1 sierpnia 2020 r. wnioski będą przyjmowane także w formie tradycyjnej, (papierowej).

• świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się, tj. pełnoletniej, uczącej się w szkole i niepozostającej na utrzymaniu rodziców (w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) oraz osobie usamodzielnianej.


W przypadku świadczenia 500+ przypominamy, że aktualnie te świadczenia wychowawcze co do zasady przyznane są do 31 maja 2021 r. (z wyjątkiem dzieci, które przed przed 31 maja 2021 r. stają się pełnoletnie oraz gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec, którego zezwolenie na pobyt traci ważność przed 31 maja 2021 r.).

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) będzie można składać w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 r., a w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 marca 2021 r.

Terminy przyznania świadczeń wychowawczych zawarte są w informacji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku.

Oczywiście cały czas przyjmowane są wnioski na dzieci nowonarodzone lub na dzieci, na które aktualnie nie przyznano świadczeń.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany