Ponad 25 mln dla ngo

fot. www.torun.pl
Ponad 25 milionów złotych wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.
REKLAMA

Organizacje pozarządowe to m.in. oferta aktywności dla seniorów

Dodatkowe wsparcie antykryzysowe dla NGO. Warto wiedzieć!

Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”, wprowadziły m.in. nową formę wsparcia dla organizacji pozarządowych, tj. mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej (do tej pory mikropożyczki były dostępne tylko dla organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami).

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy przeznaczona jest:

  • dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
  • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in.: na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu).   

Pożyczka do kwoty 5.000 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku (0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski - będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki):
udzielana będzie jednorazowo,

  • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
  • z możliwością umorzenia -pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł. Wysokość pożyczki zależy od ubiegłorocznych przychodów, nie będzie się mogła o nią ubiegać organizacja założona dopiero w tym roku.

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, nabór rozpoczął się 25 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Więcej informacji tutaj

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-09-19 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-24 15:00
miejsce
KLUB OD NOWA, Toruń, ul. Gagarina 37a
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-26 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-01 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany