Pomoc dla dotkniętych obostrzeniami

fot. www.torun.pl
Podczas konferencji prasowej 27 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił szczegóły rządowego wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami. Z pomocy będą mogły skorzystać firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej.
REKLAMA

Tzw. tarcza branżowa obejmować będzie dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z płacenia składek na ZUS, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikro- i małych firm oraz zwolnienie z opłaty targowej. Premier zapowiedział, że program obejmie ponad 170 tys. firm, które zatrudniają prawie 400 tys. pracowników. Wartość pomocy szacowana jest na ponad 1,8 mld zł.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

  • gastronomicznej,
  • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
  • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
  • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Wprowadzone rozwiązania:

  • Dodatkowe świadczenie postojowe – dopłata z budżetu państwa do utrzymania zatrudnienia. Będzie przysługiwać za listopad, jeśli przychody firmy będą w październiku lub listopadzie niższe o co najmniej 40 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku;
  • Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – zwolnienie będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy w listopadzie tego roku spadły o co najmniej 40 proc. w stosunku do listopada 2019;
  • 5 tys. zł dotacji dla mikro- i małych firm – przysługuje w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie tego roku przychodów niższych o co najmniej 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego;
  • Zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku (wsparcie dla handlu detalicznego) – gminy otrzymają rekompensatę za jej brak, w przypadku gdy przekraczały one 10 tys. zł w 2019 roku.

Pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za X, XI, XII będzie przesunięta o pół roku. Dzięki temu w tych trzech kluczowych miesiącach na kontach firm pozostanie 300 mln zł.

Oprócz tego wydłużona zostanie możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

Premier zapowiada, że przedstawione powyżej rozwiązania dotyczą listopada, ale jeśli zajdzie taka konieczność, zostaną one przedłużone.

Z dotychczasowego wsparcia dla branż skorzystało 30 200 przedsiębiorstw (171 000 pracowników). Łączna kwota wsparcia wyniosła 3,5 mld zł (szacunek ten obejmuje wsparcie udzielone przez PFR oraz 2,9 mld zł z tytułu składek ZUS i postojowego).

Grafika: Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-08-13 20:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-17 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-18 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-27 18:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany