Podział wydziału Ewidencji i Rejestracji

fot. www.torun.pl
Wydział Komunikacji oraz Wydział Ewidencji i Zezwoleń - te jednostki zastąpiły dotychczasowy Wydział Ewidencji i Rejestracji w Urzędzie Miasta Torunia.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
887
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

- Do tej pory duży pakiet zagadnień związany z obsługą mieszkańców prowadził Wydział Ewidencji i Rejestracji, w którym pracowało 35 osób. Wydział zajmował się m.in. rejestracją pojazdów, wydawaniem prawa jazdy, wnioskami o założenie działaności gospodarczej czy ewidencją stowarzyszeń i fundacji. Aby usprawnić pracę i efektywność obsługi mieszkańców będą funkcjonowały dwa wydziały - Wydział Komunikacji oraz Wydział Ewidencji i Zezwoleń - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

 1. rejestracja pojazdów;
 2. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
 3. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 4. nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;
 5. nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
 6. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy;
 7. prowadzenie ewidencji diagnostów.

Do zadań Wydziału Ewidencji i Zezwoleń należy:

 1. przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. udzielanie licencji oraz zezwoleń na  wykonywanie transportu drogowego;
 4. nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;
 5. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
 6. prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia:
 7. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne oraz chartów;
 8. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;
 9. wydawanie zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych.

Do końca maja 2019 r. wydziały będą miały jedną wspólną siedzibę w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25, natomiast z dniem 3 czerwca 2019 r. Wydział Ewidencji i Zezwoleń zostanie przeniesiony do nowej siedziby przy Szosie Chełmińskiej 27 – budynek przy Targowisku Miejskim.

Wydział Komunikacji pozostanie w dotychczasowej siedzibie przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25.

Numery telefonów oraz adresy emailowe do nowych działów:

 1. Wydział Komunikacji:- telefon – 56 611 88 50 (sekretariat), e-mail – wk@um.torun.pl
 1. Wydział Ewidencji i Zezwoleń: telefon – 56 611 87 00 (sekretariat), e-mail – weiz@um.torun.pl.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
887
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-10-10 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-14 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-15 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-15 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany