Pamiętamy o niepełnosprawnych

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
Toruńska Karta Osób z Niepełnosprawnością, miejski program „Pomagamy”, czy wsparcie dla organizacji pozarządowych – to tylko niektóre przykłady wsparcia Gminy Miasta Toruń dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
REKLAMA

W 2019 roku Rada Miasta zaktualizowała wieloletni Program Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Z inicjatywy prezydenta podjęto nowe działania mające pomóc tej grupie mieszkańców – ruszył miejski program „Pomagamy”, wystartowała także Toruńska Karta Osób z Niepełnosprawnością.

- Program „Pomagamy” ruszył 1 maja 2019 roku i Gwarantuje on comiesięczne wsparcie dla rodzin niepełnosprawnych dzieci. Dostają one po 100 zł miesięcznie na niepełnosprawne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Z programu skorzystało do tej pory 1100 dzieci, ta liczba ciągle wzrasta. Toruńska Karta Osób z Niepełnosprawnością to program ofertujący bonifikaty i zniżki m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy wstępu na wydarzenia kulturalne i sportowe. Program ma 44 partnerówmówił prezydent Torunia Michał Zaleski podczas konferencji prasowej 11 grudnia.

Miasto wspiera także organizacje pozarządowe, które działają z myślą o niepełnosprawnych. W 2019 roku przeznaczono prawie 739 tys. zł – dofinansowano 40 projektów.

W 2019 roku Gmina Miasta Toruń pozyskała ponad 320 tys. zł na likwidację barier architektonicznych. Środki z PFRON pozwoliły m.in. na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, które przekazano organizacjom pozarządowym, udało się także sofinansować budowę windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 10. Gmina wspiera także rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych – w 2019 roku przeznaczono na ten cel kwotę ponad 4,7 mln złotych.

Zapewniony jest także transport dla osób niesamodzielnych –usługę do końca 2020 roku realizuje firma GAMA, która dysponuje czterema gminnymi mikrobusami wyposażonymi w windy hydrauliczne do przewozu niepełnosprawnych ruchowo. W ubiegłym roku zwiększono liczbę kilometrów (wynosi on obecnie 157 500 w skali roku) i wydłużono godziny realizacji usługi.

- Gmina dba o niepełnosprawnych. Systematycznie wymieniane są mikrobusy – od 2003 roku wymieniane są te pojazdy, które mają 200 tys. km przebieguwyjaśnia Jakub Wiśniewski, toruński aktywista na rzecz osób niepełnosprawnych.Niebawem ruszy bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rowerów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W wielu szkołach budowane są windy.

Toruńscy niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy asystentów. Zadaniem asystenta jest wspieranie swojego podopiecznego w wykonywaniu podstawowych czynności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. W 2019 roku w ramach programu współfinansowanego przez EFS zatrudnionych jest 32 asystentów.

Rodziny osób niesamodzielnych pozytywnie oceniają działania gminy w tym zakresie.

- Jestem mamą osoby niepełnosprawnej i zauważam, że jest wiele zmian. Jest mi znacznie łatwiej, urząd stał się bardziej otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych. Urzędnicy akceptują nas i nasze potrzeby. Bardzo dobrze oceniam usługę transportową gwarantowaną przez miasto. Zmienia się także tabór tramwajowy i autobusowy MZK, dzięki czemu nie jesteśmy wykluczeni z korzystania z transportu zbiorowegozapewnia Marta Wiśniewska, mama niepełnosprawnego Jakuba.

Wiele dobrych zmian dla niepełnosprawnych przyniesie także rok 2020. Rozpocznie się budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Dziewulskiego. Planuje się również budowę wind zewnętrznych w budynkach Domu Muz przy Poznańskiej i Okólnej oraz wind wewnętrznych w budynku CKU, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i budynkach Urzędu Miasta przy Batorego i Fałata.

Źródło: www.torun.pl

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 17:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany