Miejskie lokale do wynajęcia

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
Lokale użytkowe, tereny, garaże i miejsca parkingowe czekają na najemców. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na wolne lokale do wynajęcia. Ustny przetarg odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie ZGM w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 159b, pok. nr 6.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
681
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu. Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia 29 listopada 2019 r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B pok. nr 16 .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto ZGM: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004 w terminie do dnia 29.11.2019r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty. Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. Jest też zobowiązany do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego. W przypadku przypadku wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

ZGM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu, a także prawo wycofania lokalu, miejsca parkingowego, terenu z przetargu bez podania przyczyny.

Obejrzyj ofertę lokali miejskich na wynajem

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
681
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany