Jubileusz dra Jerzego Wieczorka

fot. www.torun.pl / Małgorzata Litwin
80. urodziny świętuje 19 maja 2020 roku dr Jerzy Wieczorek, Honorowy Obywatel Torunia, prezydent naszego miasta w latach 1990-1996.
REKLAMA

Urodzony 19 maja 1940 roku w Krakowie, był pierwszym prezydentem Torunia po zmianach ustrojowych wprowadzonych w Polsce w 1989 r. i pierwszym prezydentem wybranym przez Radę Miasta wyłonioną przez mieszkańców po demokratycznych wyborach. Czas jego prezydentury to lata budowania nowych struktur administracji samorządowej w Toruniu i dostosowanie ich działania do zadań postawionych przez odrodzonym samorządem terytorialnym. W 2006 r. dr Jerzy Wieczorek otrzymał Honorowy Medal Prezydenta Miasta Torunia Thorunium, w 2008 r. został odznaczony przez Radę Miasta Medalem za Zasługi dla Miasta Torunia na wstędze, a w 2010 r. nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia.

Z okazji 80. urodzin prezydent Michał Zaleski i przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski skierowali do jubilata okolicznościowy list gratulacyjny.

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Uprzejmie prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń i słów poważania z okazji 80. urodzin. Wyrazy wyjątkowego szacunku przekazujemy w imieniu radnych miasta Torunia oraz wszystkich torunianek i torunian. Z wdzięcznością i przejęciem odbieramy dostojną wymowę tego urodzinowego wspomnienia, wiedząc, że niesie ono całą ofiarność, mądrość i prawość życia Pana Prezydenta.

Pańska biografia wpisała się dobroczynnie w najnowsze dzieje Torunia, i to w najbardziej przełomowych dekadach naszych czasów. Jest w tym zarówno tużpowojenna przeprowadzka z rodzicami do Torunia czy ukończenie I LO w naszym mieście, a potem AGH w Krakowie, jak i związanie się na długie lata z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doświadczenie „Solidarności” i represji stanu wojennego, powołanie na pierwszego prezydenta Torunia po zmianach ustrojowych w Polsce (1989-1996) oraz cenionego dyrektora Gimnazjum i Liceum Akademickiego przy UMK w Toruniu (1998-2005). W każdym z tych miejsc ofiarował Pan Toruniowi swoje nieprzeciętne talenty, które określiły wysokie standardy służby samorządowej, naukowej i oświatowej w naszym mieście. Te zasługi dla Torunia traktujemy z oczywistych powodów jako ważny, a być może nawet najważniejszy kontekst 80. urodzin Pana Prezydenta.

Życzymy pełni zdrowia i codziennego odczuwania szacunku, jakim darzymy Pana w Toruniu. Wszystkiego dobrego na kolejne lata!

Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia 

Za priorytetowe inwestycje miejskie za czasów prezydentury dra Jerzego Wieczorka uznano przebudowę i naprawy nawierzchni ulic oraz budowę wodociągów i gazociągów. W 1993 roku wykonano modernizację miejskiego wysypiska śmieci, wykonano również instalację do odbierania z wysypiska biogazu. Zaczęto budowę - jednego z nielicznych w tym czasie w Polsce - bloku z mieszkaniami komunalnymi. W 1994 r. podpisano kontrakt na jedną z największych inwestycji w historii miasta - budowę oczyszczalni ścieków. W tym okresie powołana została też toruńska Straż Miejska. Kontynuowano starania dotyczące wpisania Torunia na listę UNESCO. Powołano ośrodki życia kulturalnego: Dom Muz z filiami oraz Dwór Artusa. Od 1 stycznia 1994 roku Toruń uczestniczył wraz z 20. innymi miastami w programie pilotażowym polegającym na przekazaniu samorządom miejskim wielu zadań będących dotąd w gestii administracji państwowej. Przejęto wtedy prowadzenie wszystkich szkół podstawowych, placówek podstawowej opieki zdrowotnej, Szpitala Miejskiego, nadzoru nad drogami i ulicami oraz wielu zadań administracyjnych. Nawiązano szczególnie bliskie kontakty z Getyngą i Lejdą. Przystąpiono do sieci "Zdrowych Miast" - agendy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Na zdjęciu: Prezydent Wieczorek 27 maja 2010 roku, podczas nadania tytułu Honorowego Obywatela Torunia, fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-02-12 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-06 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany