Konkursy dla NGO 2021

fot. www.torun.pl
Prezydent Torunia ogłosił pierwszą transzę konkursów dla organizacji pozarządowych na rok 2021. Na dotacje dla toruńskich pozarządówek miasto planuje przeznaczyć w przyszłym roku prawie 34,2 mln zł.
REKLAMA

3 grudnia 2020 r. ogłoszono siedem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu z zakresu:

 • działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • ochrony i promocji zdrowia psychicznego;
 • wspierania rodziny – I tura;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;
 • rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – I tura (na podstawie ustawy o sporcie);
 • organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – I tura (na podstawie ustawy o sporcie);
 • ochrony zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Toruń (zadnie zlecone w ramach Budżetu Obywatelskiego w Toruniu na rok 2021, nr projektu O0687.

Nieco wcześniej prezydent ogłosił konkursy z zakresu pomocy społecznej, dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:

 • na prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem;
 • na prowadzenie domu pomocy społecznej dla maksymalnie 44 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Gminy Miasta;
 • na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • na prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia w latach 2021-2022;
 • na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Łączna wartość środków finansowych do rozdysponowania w ramach już ogłoszonych postępowań konkursowych na rok 2021 wynosi 10 058 550 zł plus dodatkowe 525 000 zł na zadania, których okres realizacji wykracza poza rok 2021.

To jednak nie wszystko. W kolejnych turach będą ogłaszane następne konkursy dla organizacji pozarządowych, a planowana wartość dotacji dla toruńskich ngo-sów zapisana w programie współpracy Gminy Miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. to aż 34 196 680 zł.

Treści wszystkich ogłoszeń konkursowych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UMT oraz w toruńskim serwisie dla organizacji pozarządowych orbitorun.pl.

>>> Przejdź do listy ogłoszonych konkursów na orbitorun.pl

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-08-17 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-18 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-19 20:30
miejsce
Zespół staromiejski Torunia,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-27 18:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany