Konkurs na punkty małej gastronomii

fot. www.torun.pl / Michał Kunicki
Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs na prowadzenie mobilnych punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego. Punkty te będą działać od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Dla mobilnych punktów małej gastronomii przeznaczono następujące lokalizacje na terenie zespołu staromiejskiego:
1.    Plac Rapackiego – dwa punkty
2.    ul. Fosa Staromiejska – jeden punkt
3.    Plac 18- stycznia – jeden punkt
4.    Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej – jeden punkt

Szczegółowa lokalizacja mobilnych punktów małej gastronomii została przedstawiona w załącznikach graficznych:
Zał. 1a – Plac Rapackiego naprzeciwko Collegium Maximum
Zał. 1b – Plac Rapackiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego
Zał. 1c – Fosa Staromiejska – od tyłu Collegium Maximum
Zał. 1d – Plac 18 stycznia – skwer przy Dworcu Miasto
Zał. 1e – Bulwar Filadelfijski – przy Skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, po prawej stronie Bramy Klasztornej

Treść zarządzenia

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie mobilnych punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu. Wybór ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu.

W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy - osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działalności jest gastronomia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zawierającej:

1. Pełną nazwę i adres siedziby oferenta.
2. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
3. Dokładny rodzaj działalności i wskazanie wnioskowanej lokalizacji.
4. Projekt i wizualizację lub propozycję graficzną wyglądu mobilnego punktu małej gastronomii wraz z opisem i parametrami.
5. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę na prowadzenie mobilnego punktu małej gastronomii i tylko na jedną lokalizację wskazaną w zarządzeniu.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach od  8:00 do 16:00 w terminie do dnia 20 listopada 2019 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub złożone bez wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Treść uchwały oraz zarządzenia wraz z Regulaminem konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.torun.pl oraz w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia.
  
Fot. Michał Kunicki

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-30 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-03 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-04 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-10 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany