Więcej pieniędzy dla nauczycieli

fot. www.torun.pl
Rada Miasta Torunia przyjęła regulamin określającym wysokość oraz warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli toruńskich placówek oświatowych.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
694
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Regulamin określa wysokość oraz szczegóły przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W regulaminie znajdują się również zapisy dot. wysokości i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.

Według nowych zapisów regulaminu, które nie były aktualizowane od 2009 roku, dodatki przyznawane nauczycielom do wynagrodzenia wzrosły. Dodatki funkcyjne dla wychowawców wzrastają z 90 do 300 zł w szkołach, a w przedszkolach, w których opiekunów oddziału jest dwoje, z 90 zł do 200 zł. Większe są także dodatki motywacyjne dla wszystkich stanowisk pedagogicznych w szkole. Do tej pory wynosiły one kilkadziesiąt złotych, teraz mogą być nie niższe niż 150 zł i nie wyższe niż 600 zł, a tzw. pula naliczeniowa będzie to 200 zł na każdy etap pedagogiczny. Całość tych propozycji została uzgodniona z przedstawicielami siedmiu związków zawodowych organizacji oświatowych, które funkcjonują  w Toruniu.

Dodatek motywacyjny na charakter nieobligatoryjny. Ma motywować do określonych postaw i zachowań zawodowych i uwzględniać uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, wyniki i osiągnięcia uczniów, a także zapewniać realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie imprez, wycieczek itp. Dodatek przyznawany jest na okres półrocza. O wysokości dodatku dla pracowników pedagogicznych szkoły decyduje dyrektor szkoły, a dla dyrektora prezydent.

Dodatki funkcyjne maja charakter obligatoryjny, a ich wysokość zależy od zajmowanej funkcji oraz, w przypadku dyrektorów szkół, od liczby oddziałów w przedszkolu lub szkole lub rodzaju placówki.

Zmiany w przyznawaniu dodatkowych wynagrodzeń zapisane w regulaminie wejdą w życie wraz z nowym rokiem szkolnym, od 1 września 2019 roku. Planowany koszt zmian w tym roku kalendarzowym to niespełna 3 mln zł więcej, które będą przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli i 8,6 mln więcej dodatkowych wydatków w roku 2020.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
694
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany