Rusza rekrutacja na studia MBA w ochronie zdrowia

M.walczyk/CC BY-SA 4.0/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
19 maja 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia podpisano z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uczelnią Łazarskiego w Warszawie umowę na realizację II edycji studiów MBA w ochronie zdrowia.
REKLAMA

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli: Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Dyrektor Biura Administracyjnego Anna Orłowska oraz przedstawiciele uczelni: prof. dr hab. Piotr Buła, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego, dr Piotr Sedlak, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Uczelni Łazarskiego.

Studia kierowane są do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla podmiotów leczniczych będących jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, a także podmiotów podległych marszałkom województw i wojewodom oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej bezpośrednio odpowiedzialnej za politykę zdrowotną i nadzór nad podmiotami leczniczymi, mającej co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku zarządczym.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Udział w studiach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty ewentualnych dojazdów i zakwaterowania.

Studia MBA prowadzone będą przez Konsorcjum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (lider) i Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W ramach dwuletnich studiów przewidziane są cztery moduły/semestry:

  1. Moduł Ekonomiczno-Finansowy w Ochronie Zdrowia,
  2. Umiejętności Menadżerskich,
  3. Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia,
  4. Ochrona Zdrowia
    oraz zajęcia z języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia.

Łącznie przewiduje się 546 godzin zajęć.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2021 r. do godz. 13.00.

Studia MBA w ochronie zdrowia realizowane będą w ramach projektu pn. „Akademia Menadżera - przeprowadzenie działań rozwojowych kadry zarządzającej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej w zakresie zastosowań nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w ochronie zdrowia.
 

Materiały

Regulamin rekrutacji
Regulamin​_MBA.docx 0.09MB
Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
Zał​_1​_do​_Regulaminu​_-​_Formularz​_zgłoszeniowy.docx 0.59MB
Załącznik nr 2 do regulaminu - Wzór umowy uczestnictwa w projekcie
Zał​_2​_do​_Regulaminu​_-​_Wzór​_umowy​_z​_uczestnictwa​_w​_projekcie.docx 0.61MB
Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie woli o chęci udziału w projekcie
Zał​_3​_do​_Regulaminu​_-​_Oświadczenie​_woli​_o​_chęci​_udzialu​_w​_projekcie.docx 0.59MB
Załącznik nr 4 do regulaminu - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zał​_4​_do​_Regulaminu​_-​_Oświadczenie​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.doc 0.62MB
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-10-06 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-07 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-16 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-17 16:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany