Rusza kolejna edycja programu Kariera 3.0

Program Kariera 3.0

fot. www.torun.pl

Wykładowcy WSB, a na co dzień praktycy swoich dziedzin w ciekawy sposób podzielą się wiedzą z zakresu: Coachingu, HR, Marketingu, Psychologii, Pedagogiki oraz Sprzedaży. Tematykę spotkań przygotowaliśmy zgodnie z nowymi wymaganiami rynku pracy oraz wschodzącym trendom dającym możliwość  zatrudnienia w zupełnie nowych obszarach. Wykłady  mogą stać się także inspiracją do podjęcia studiów podyplomowych i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

Harmonogram spotkań w Toruniu (kolejne arsztaty będą dopisywane do listy):

 • 03.09. godz. 14.00 s. B 177

Zarządzanie Sprzedażą a Funkcjonowanie firmy

Prowadzący: Łukasz Kuciński - Współautor bestsellera "Firma Jako Całość - Porządkowanie Chaosu Korporacyjnego" (ONEPRESS). Właściciel firmy Biznes Plus oraz Prezes Zarządu AMS PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprzedaży. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w firmach o zróżnicowanym profilu działania. W latach 2003 – 2011 Dyrektor Działu Nauczania Języków Obcych w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, gdzie dzięki alternatywnym metodom zwiększył sprzedaż swoich produktów o 740%. Współtwórca koncepcji CGT – Corporate Global Thinking – metody kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach przy pomocy Design Thinking. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu Zarządzania, Sprzedaży, Marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Efektywnych Strategii Komunikacyjnych opartych o analizę osobowości zawodowej, Innowacji w zarządzaniu oraz Marketingu 4.0. Twórca autorskiego programu studiów podyplomowych na kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, wykładowca oraz koordynator bloku Marketing i Sprzedaż na Studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i Toruniu/Franklin University Columbus/Ohio. Członek Komisji Sędziowskiej w prestiżowym konkursie PNSA – Polish National Sales Awards dla wszystkich osób związanych zawodowo z zarządzaniem i sprzedażą. Organizator wielu konferencji na temat sprzedaży i przedsiębiorczości w ramach programu Łódź Przedsiębiorcza oraz Kujawy Przedsiębiorcze. Prelegent i mówca na ogólnopolskich konferencjach z cyklu: Nowoczesne Techniki Sprzedaży. Autoryzowany partner systemu wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Badania Facet5 do diagnozowania osobowości zawodowej. Jest autorem bloga o Sprzedaży, Zarządzaniu i Marketingu, stałym autorem magazynu World Business Class oraz autorem wielu publikacji na temat zarządzania.

Formularz zapisów

 • 10.09 godz. 17.00

Proces wdrażana pracowników produkcji w Geberit Produkcja Sp. z o.o.

Prowadząca: Joanna Szmycińska-Słowik - HR Business Partner w Geberit Produkcja Sp. z o.o., trener biznesu, coach. Absolwentka Zarządzania i Marketingu oraz Doradztwa Personalnego na UMK w Toruniu, a także podyplomowych studiów z zakresu PR i komunikacji społecznej, prawa pracy oraz Akademii Trenera Biznesu. Zajmuje się wspieraniem menadżerów w ich codziennych wyzwaniach. Bierze także udział w działaniach z obszaru całego HR: Employer Branding, AC, badania kultury organizacyjnej, komunikacja wewnętrzna, programy rozwojowe. Z dużą przyjemnością przygotowuje i prowadzi szkolenia z tzw. miękkich obszarów – twórcze myślenie, przywództwo, praca zespołowa, wystąpienia publiczne. Prywatnie mama Kalinki i Jagody, wielbicielka kawy, truskawek i jazzu.

Opis: Dlaczego zmieniliśmy dotychczasowy proces onboardingu w firmie? Jak podeszliśmy do procesu? Kogo zaangażowaliśmy? Jak długo trwa u nas proces wdrażania nowych pracowników? Co zyskaliśmy? Nad czym jeszcze powinniśmy popracować? Czy nasze nowe rozwiązania wspierają strategię firmy? Chcesz się dowiedzieć – zapraszam!

 • 12.09 godz. 15.00

Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym

Prowadząca: Małgorzata Sudorowska

Opis: Na warsztatach omówiony zostanie program studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, sposób nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, a także podstawy wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego.

Formularz zapisów

 • 12.09 godz. 17.30

Menedżer jako coach – jak błyskawicznie zmotywować siebie i innych do działania?

Prowadzący: Tomasz Gordon- certyfikowany trener biznesu, ekspert Master Person Analysis, executive coach, wykładowca akademicki. Koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych „Akademia Menedżera” w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i w Toruniu oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od ponad 17 lat wspiera menedżerów oraz działy sprzedaży w rozwoju ich kompetencji. Prowadził szkolenia m.in. dla Samsung Electronics Polska, Huawei Polska, PZU oraz Banku Zachodniego WBK. Jego wypowiedzi eksperckie zacytowano lub artykuły opublikowano w magazynach: „Sukces”, „Szef Sprzedaży” i „As Sprzedaży”. Wystąpił m.in. na kongresach: „Forum Szefów Sprzedaży”, „Mistrzostwo w sprzedaży” oraz współprowadził szkolenia certyfikujące dla profesjonalnych mówców i trenerów biznesu w Brian Tracy Polska.

Formularz zapisów

 • 16.09 godz. 17.00

Jak wygrywać negocjacje? Techniki wywierania wpływu i chwyty manipulacyjne w procesie negocjacji handlowych.

Prowadzący: Maciej Stoiński - Praktyk Zarządzania z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w handlu, zarówno po stronie dostawcy, jak i Sieci handlowych, a także w sferze szkoleń i doradztwa. Prelegent na wielu konferencjach branżowych, m.in. Retail Summit, Forum Rynku Spożywczego i Handlu oraz Kongresie Rynku FMCG. Ponadto w swojej pracy zawodowej współpracując z „Grupa Dobrych Trenerów - Pasja” i będąc Członkiem Rady Ekspertów prowadził wykłady w zakresie handlu i negocjacji na prywatnych uczelniach wyższych m. innymi Akademia Menedżera Sprzedaży na Akademii WSBW w Dąbrowie Górniczej. W Grupie Piotr i Paweł od 2009. W Zarządzie Piotr i Paweł SA od stycznia 2010. Od początku odpowiedzialny za dział handlowy i w późniejszych okresach również za marketing, IT oraz logistykę. W latach 2015 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W ramach Grupy Piotr i Paweł obejmował również funkcję Prezesa Zarządu Kuchnia Polki Sp. z o.o. producenta dań gotowych. We wcześniejszych latach (2006 – 2009) zarządzał sprzedażą w Grupie Pamapol, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pamapol Dystrybucja i szefa sprzedaży całej Grupy (Pamapol, Cenos, ZPOW Kwidzyn, ZPOW Ziębice, Mit Mar), gdzie zdobył doświadczenie we współpracy ze wszystkimi największymi sieciami handlowymi oraz dystrybutorami w Polsce.
Od początku pracy zawodowej jest związany z handlem w dystrybucji hurtowej oraz detalicznej gdzie współtworząc struktury PSH Lewiatan ostatecznie do 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora Handlowego i Prokurenta Zarządu w Lewiatan 94 Holding S.A. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Poznaniu

Formularz zapisów

 • 17.09. godz. 17.00

Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli

Prowadzący: Michał Szymczak - doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor zadań maturalnych z informatyki oraz zawodowych w zawodzie technik informatyk Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk. Autor podręczników dla zawodu technik informatyk oraz programów nauczania dla zawodu. Miłośnik wolnego oprogramowania i rozwiązań Open Source. W pracy dydaktycznej wykorzystuje platformy do zadalnego nauczania takie jak Moodle i Google App.
Opis: Nauczanie informatyki w szkole realizowane jest na wszystkich etapach edukacyjnych. Warsztat dotyczy studiów podyplomowych, których celem jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu, informatyki i edukacji informatycznej. Na warsztatach omówiony zostanie program studiów oraz wykorzystanie układów elektronicznych opartych na plaftormie Arduino na zajęciach z informatyki.

Formularz zapisów

 • 19.09 godz. 14.00

Mistrzowski warsztat trenerski. Skuteczne radzenie sobie z „trudnymi” sytuacjami na sali szkoleniowej.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, Prezes spółki Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC/Trener Mentalny Reprezentacji Polski AMP Futbol Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – kierunek „Zarządzanie Ludźmi w Firmie". Absolwent Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights Discovery, certyfikowany praktyk NLP. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.

Formularz zapisów

 • 24.09 godz. 17.30

Jak zostać użytkownikiem lub konsultantem systemu SAP ?

Prowadzący: Sebastian Sobczyk - Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

Formularz zapisów

 • 24.09 godz. 17.00

Wybór metodyki projektowej

Prowadzący: Wojciech Ożga - praktyk zarządzania projektami. Od ponad 20 lat bierze udział w projektach. Prowadzi własną firmę, której celem jest wspieranie różnych organizacji w prowadzeniu projektów. Od 2009 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, gdzie pełni funkcję opiekuna merytorycznego podyplomowych studiów Zarządzania Projektami oraz Zaawansowanego Zarządzani Projektami i Programami.

Opis: Podczas warsztatów odpowiemy na pytania: Jakie są różnice między metodykami? Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej metodyki ? Jakie są dostępne narzędzia wspierające wybór metodyki?

Formularz zapisów

 • 1.10 godz. 17.00 

Manager Hotelarstwa

Prowadzący: Alexandra Kunowska hotelarz z pasją i wieloletnim stażem, wyspecjalizowana w sprzedaży i
marketingu. Absolwentka AWFiS w Gdańsku na kierunku turystyka i rekreacja, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów zawodowych. Obecnie kończy studia MBA. Revenue & E-commerce Manager w Copernicus Toruń Hotel od 2012 r. W roku 2016 laureatka nagrody Hotelarz Roku, w kategorii Revenue Manager hotelu niezależnego w corocznym plebiscycie organizowanym przez branżowy magazyn HOTELARZ wraz z firmą Horwath HTL. Pracę zawodową zaczynała jako rezydent w Hiszpanii. Równolegle rozpoczęła przygodę z hotelarstwem w sieci IHG. W swojej karierze obejmowała m.in. stanowiska recepcjonistki, specjalisty ds. sprzedaży  czy kierownika marketingu. Aktualnie zarządza strategią sprzedaży i marketingu w Copernicus Toruń Hotel oraz wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, dzieląc się ze studentami doświadczeniem w branży. Stworzyła dla uczelni program merytoryczny dla wielu przedmiotów związanych z hotelarstwem na potrzeby studiów I i II stopnia z Turystyki i Rekreacji jak i dla studiów podyplomowych Manager Hotelarstwa. W pracy ceni zaangażowanie oraz ambicje, gdyż to pozwala odnieść wspólny sukces. Rokrocznie zdobywa najwyższe noty  od studentów za jakość prowadzonych zajęć. Mówi biegle po angielsku i hiszpańsku. Wolny czas spędza aktywnie.

Formularz zapisów

 • 8.10 godz. 14.00

Elektronizacja systemu zamówień publicznych

Prowadzący: Andrzej Łukaszewicz - Absolwent Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej  specjalizujący się  w dziedzinie zamówień publicznych. Od ponad
20 lat zajmuje się zawodowo  zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców.
Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.  Stała współpraca z wydawnictwem Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, Taxpress, Zamawiający. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych  Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i
warsztaty z zamówień publicznych skierowane zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

Formularz zapisów 

 • 10.10 godz. 17.00

Employer Branding

Prowadząca: Izabela Mazurek-Turska

Formularz zapisów

 • 15.10 godz. 17.00

Jak żyć w zgodzie ze sobą i czerpać z życia satysfakcję?

Prowadząca: Jolanta Serocka - z odwagą wspiera innych w realizacji ważnych dla nich celów jako doradca metodyczny, polonista, akredytowany coach ACC ICF, trener biznesu i kompetencji edukacyjnych. Wykorzystuje 20-letnie doświadczenie pracy z ludźmi, aby uczyć konstruktywnego dialogu międzypokoleniowego. Jako autorka nowatorskiego projektu „META:MATURA” skutecznie zachęca pokolenie Z do odkrycia swoich mocnych stron i zaplanowania kariery łączącej pasję z zarabianiem. W ramach life coachingu, a także coachingu kariery dzieli się wiarą w zmianę z osobami z innych pokoleń (m. in. z bezrobotnymi 50+), towarzysząc im w odnalezieniu nowych dróg życiowych i zawodowych. Ma za sobą ponad 300 godzin coachingu indywidualnego i tyle samo warsztatów rozwoju osobistego. Projektuje i prowadzi warsztaty dla edukacji oraz biznesu dostosowane do potrzeb klienta. Absolwentka filologii polskiej na UMK w Toruniu, 4 studiów podyplomowych (m.in. „Coaching”, „Akademia Trenera Biznesu” w WSB) oraz Akademii Professional Coaching ACSTH. Z zaangażowaniem propaguje ideę coachingu opartego na najwyższych standardach etycznych i kompetencyjnych. Stawia na odwagę, autentyczność oraz efektywność w działaniu, uwielbia wyzwania, w tym literackie – zadebiutowała opowiadaniem w książce „Kreatywne pisanie. 12 debiutów”.

Opis: Zdarza Ci się mieć poczucie, że życie przecieka Ci przez palce, bo nie robisz tego, co dla Ciebie ważne? Chcesz w większym stopniu cieszyć się życiem, akceptując siebie takim, jakim jesteś? Zapraszam Cię na warsztaty, podczas których: -lepiej poznasz siebie, -przyjrzysz się swoim wartościom i zdecydujesz, jak je realizować w swoim życiu, -odpowiesz sobie na pytanie, jak być sobą w każdej życiowej roli, osiągając w życiu satysfakcję.

Formularz zapisów

 • 24.10 godz. 14.00

Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu Dostosowanie treści programowych do indywidualnych cech i możliwości psychofizycznych uczniów

Prowadząca: Laurencja Lewandowska - pedagog, terapeuta, logopeda. Dyrektor Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Od 25 lat prowadzi zajęcia ze studentami studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych

Źródło: www.torun.pl

REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2019-09-19 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2019-09-20 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2019-09-21 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2019-09-22 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

email:
hasło:
 
bezpieczne logowanie SSL
zapomniałem hasła | zarejestruj się