Rusza kolejna edycja programu Kariera 3.0

fot. www.torun.pl
Program Kariera 3.0
REKLAMA

Wykładowcy WSB, a na co dzień praktycy swoich dziedzin w ciekawy sposób podzielą się wiedzą z zakresu: Coachingu, HR, Marketingu, Psychologii, Pedagogiki oraz Sprzedaży. Tematykę spotkań przygotowaliśmy zgodnie z nowymi wymaganiami rynku pracy oraz wschodzącym trendom dającym możliwość  zatrudnienia w zupełnie nowych obszarach. Wykłady  mogą stać się także inspiracją do podjęcia studiów podyplomowych i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

Harmonogram spotkań w Toruniu (kolejne arsztaty będą dopisywane do listy):

 • 03.09. godz. 14.00 s. B 177

Zarządzanie Sprzedażą a Funkcjonowanie firmy

Prowadzący: Łukasz Kuciński - Współautor bestsellera "Firma Jako Całość - Porządkowanie Chaosu Korporacyjnego" (ONEPRESS). Właściciel firmy Biznes Plus oraz Prezes Zarządu AMS PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprzedaży. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w firmach o zróżnicowanym profilu działania. W latach 2003 – 2011 Dyrektor Działu Nauczania Języków Obcych w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, gdzie dzięki alternatywnym metodom zwiększył sprzedaż swoich produktów o 740%. Współtwórca koncepcji CGT – Corporate Global Thinking – metody kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach przy pomocy Design Thinking. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu Zarządzania, Sprzedaży, Marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Efektywnych Strategii Komunikacyjnych opartych o analizę osobowości zawodowej, Innowacji w zarządzaniu oraz Marketingu 4.0. Twórca autorskiego programu studiów podyplomowych na kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, wykładowca oraz koordynator bloku Marketing i Sprzedaż na Studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i Toruniu/Franklin University Columbus/Ohio. Członek Komisji Sędziowskiej w prestiżowym konkursie PNSA – Polish National Sales Awards dla wszystkich osób związanych zawodowo z zarządzaniem i sprzedażą. Organizator wielu konferencji na temat sprzedaży i przedsiębiorczości w ramach programu Łódź Przedsiębiorcza oraz Kujawy Przedsiębiorcze. Prelegent i mówca na ogólnopolskich konferencjach z cyklu: Nowoczesne Techniki Sprzedaży. Autoryzowany partner systemu wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Badania Facet5 do diagnozowania osobowości zawodowej. Jest autorem bloga o Sprzedaży, Zarządzaniu i Marketingu, stałym autorem magazynu World Business Class oraz autorem wielu publikacji na temat zarządzania.

Formularz zapisów

 • 10.09 godz. 17.00

Proces wdrażana pracowników produkcji w Geberit Produkcja Sp. z o.o.

Prowadząca: Joanna Szmycińska-Słowik - HR Business Partner w Geberit Produkcja Sp. z o.o., trener biznesu, coach. Absolwentka Zarządzania i Marketingu oraz Doradztwa Personalnego na UMK w Toruniu, a także podyplomowych studiów z zakresu PR i komunikacji społecznej, prawa pracy oraz Akademii Trenera Biznesu. Zajmuje się wspieraniem menadżerów w ich codziennych wyzwaniach. Bierze także udział w działaniach z obszaru całego HR: Employer Branding, AC, badania kultury organizacyjnej, komunikacja wewnętrzna, programy rozwojowe. Z dużą przyjemnością przygotowuje i prowadzi szkolenia z tzw. miękkich obszarów – twórcze myślenie, przywództwo, praca zespołowa, wystąpienia publiczne. Prywatnie mama Kalinki i Jagody, wielbicielka kawy, truskawek i jazzu.

Opis: Dlaczego zmieniliśmy dotychczasowy proces onboardingu w firmie? Jak podeszliśmy do procesu? Kogo zaangażowaliśmy? Jak długo trwa u nas proces wdrażania nowych pracowników? Co zyskaliśmy? Nad czym jeszcze powinniśmy popracować? Czy nasze nowe rozwiązania wspierają strategię firmy? Chcesz się dowiedzieć – zapraszam!

 • 12.09 godz. 15.00

Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym

Prowadząca: Małgorzata Sudorowska
Opis: Na warsztatach omówiony zostanie program studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, sposób nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, a także podstawy wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego.

Formularz zapisów

 • 12.09 godz. 17.30

Menedżer jako coach – jak błyskawicznie zmotywować siebie i innych do działania?

Prowadzący: Tomasz Gordon- certyfikowany trener biznesu, ekspert Master Person Analysis, executive coach, wykładowca akademicki. Koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych „Akademia Menedżera” w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i w Toruniu oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od ponad 17 lat wspiera menedżerów oraz działy sprzedaży w rozwoju ich kompetencji. Prowadził szkolenia m.in. dla Samsung Electronics Polska, Huawei Polska, PZU oraz Banku Zachodniego WBK. Jego wypowiedzi eksperckie zacytowano lub artykuły opublikowano w magazynach: „Sukces”, „Szef Sprzedaży” i „As Sprzedaży”. Wystąpił m.in. na kongresach: „Forum Szefów Sprzedaży”, „Mistrzostwo w sprzedaży” oraz współprowadził szkolenia certyfikujące dla profesjonalnych mówców i trenerów biznesu w Brian Tracy Polska.

Formularz zapisów

 • 16.09 godz. 17.00

Jak wygrywać negocjacje? Techniki wywierania wpływu i chwyty manipulacyjne w procesie negocjacji handlowych.

Prowadzący: Maciej Stoiński - Praktyk Zarządzania z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w handlu, zarówno po stronie dostawcy, jak i Sieci handlowych, a także w sferze szkoleń i doradztwa. Prelegent na wielu konferencjach branżowych, m.in. Retail Summit, Forum Rynku Spożywczego i Handlu oraz Kongresie Rynku FMCG. Ponadto w swojej pracy zawodowej współpracując z „Grupa Dobrych Trenerów - Pasja” i będąc Członkiem Rady Ekspertów prowadził wykłady w zakresie handlu i negocjacji na prywatnych uczelniach wyższych m. innymi Akademia Menedżera Sprzedaży na Akademii WSBW w Dąbrowie Górniczej. W Grupie Piotr i Paweł od 2009. W Zarządzie Piotr i Paweł SA od stycznia 2010. Od początku odpowiedzialny za dział handlowy i w późniejszych okresach również za marketing, IT oraz logistykę. W latach 2015 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W ramach Grupy Piotr i Paweł obejmował również funkcję Prezesa Zarządu Kuchnia Polki Sp. z o.o. producenta dań gotowych. We wcześniejszych latach (2006 – 2009) zarządzał sprzedażą w Grupie Pamapol, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pamapol Dystrybucja i szefa sprzedaży całej Grupy (Pamapol, Cenos, ZPOW Kwidzyn, ZPOW Ziębice, Mit Mar), gdzie zdobył doświadczenie we współpracy ze wszystkimi największymi sieciami handlowymi oraz dystrybutorami w Polsce.
Od początku pracy zawodowej jest związany z handlem w dystrybucji hurtowej oraz detalicznej gdzie współtworząc struktury PSH Lewiatan ostatecznie do 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora Handlowego i Prokurenta Zarządu w Lewiatan 94 Holding S.A. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Poznaniu

Formularz zapisów

 • 17.09. godz. 17.00

Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli

Prowadzący: Michał Szymczak - doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor zadań maturalnych z informatyki oraz zawodowych w zawodzie technik informatyk Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk. Autor podręczników dla zawodu technik informatyk oraz programów nauczania dla zawodu. Miłośnik wolnego oprogramowania i rozwiązań Open Source. W pracy dydaktycznej wykorzystuje platformy do zadalnego nauczania takie jak Moodle i Google App.
Opis: Nauczanie informatyki w szkole realizowane jest na wszystkich etapach edukacyjnych. Warsztat dotyczy studiów podyplomowych, których celem jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu, informatyki i edukacji informatycznej. Na warsztatach omówiony zostanie program studiów oraz wykorzystanie układów elektronicznych opartych na plaftormie Arduino na zajęciach z informatyki.

Formularz zapisów

 • 19.09 godz. 14.00

Mistrzowski warsztat trenerski. Skuteczne radzenie sobie z „trudnymi” sytuacjami na sali szkoleniowej.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, Prezes spółki Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC/Trener Mentalny Reprezentacji Polski AMP Futbol Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – kierunek „Zarządzanie Ludźmi w Firmie". Absolwent Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights Discovery, certyfikowany praktyk NLP. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.

Formularz zapisów

 • 24.09 godz. 17.30

Jak zostać użytkownikiem lub konsultantem systemu SAP ?

Prowadzący: Sebastian Sobczyk - Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

Formularz zapisów

 • 24.09 godz. 17.00

Wybór metodyki projektowej

Prowadzący: Wojciech Ożga - praktyk zarządzania projektami. Od ponad 20 lat bierze udział w projektach. Prowadzi własną firmę, której celem jest wspieranie różnych organizacji w prowadzeniu projektów. Od 2009 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, gdzie pełni funkcję opiekuna merytorycznego podyplomowych studiów Zarządzania Projektami oraz Zaawansowanego Zarządzani Projektami i Programami.

Opis: Podczas warsztatów odpowiemy na pytania: Jakie są różnice między metodykami? Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej metodyki ? Jakie są dostępne narzędzia wspierające wybór metodyki?

Formularz zapisów

 • 1.10 godz. 17.00 

Manager Hotelarstwa

Prowadzący: Alexandra Kunowska hotelarz z pasją i wieloletnim stażem, wyspecjalizowana w sprzedaży i

marketingu. Absolwentka AWFiS w Gdańsku na kierunku turystyka i rekreacja, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów zawodowych. Obecnie kończy studia MBA. Revenue & E-commerce Manager w Copernicus Toruń Hotel od 2012 r. W roku 2016 laureatka nagrody Hotelarz Roku, w kategorii Revenue Manager hotelu niezależnego w corocznym plebiscycie organizowanym przez branżowy magazyn HOTELARZ wraz z firmą Horwath HTL. Pracę zawodową zaczynała jako rezydent w Hiszpanii. Równolegle rozpoczęła przygodę z hotelarstwem w sieci IHG. W swojej karierze obejmowała m.in. stanowiska recepcjonistki, specjalisty ds. sprzedaży  czy kierownika marketingu. Aktualnie zarządza strategią sprzedaży i marketingu w Copernicus Toruń Hotel oraz wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, dzieląc się ze studentami doświadczeniem w branży. Stworzyła dla uczelni program merytoryczny dla wielu przedmiotów związanych z hotelarstwem na potrzeby studiów I i II stopnia z Turystyki i Rekreacji jak i dla studiów podyplomowych Manager Hotelarstwa. W pracy ceni zaangażowanie oraz ambicje, gdyż to pozwala odnieść wspólny sukces. Rokrocznie zdobywa najwyższe noty  od studentów za jakość prowadzonych zajęć. Mówi biegle po angielsku i hiszpańsku. Wolny czas spędza aktywnie.

Formularz zapisów

 • 8.10 godz. 14.00

Elektronizacja systemu zamówień publicznych

Prowadzący: Andrzej Łukaszewicz - Absolwent Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej  specjalizujący się  w dziedzinie zamówień publicznych. Od ponad
20 lat zajmuje się zawodowo  zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców.
Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.  Stała współpraca z wydawnictwem Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, Taxpress, Zamawiający. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych  Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i
warsztaty z zamówień publicznych skierowane zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

Formularz zapisów 

 • 10.10 godz. 17.00

Employer Branding

Prowadząca: Izabela Mazurek-Turska

Formularz zapisów

 • 15.10 godz. 17.00

Jak żyć w zgodzie ze sobą i czerpać z życia satysfakcję?

Prowadząca: Jolanta Serocka - z odwagą wspiera innych w realizacji ważnych dla nich celów jako doradca metodyczny, polonista, akredytowany coach ACC ICF, trener biznesu i kompetencji edukacyjnych. Wykorzystuje 20-letnie doświadczenie pracy z ludźmi, aby uczyć konstruktywnego dialogu międzypokoleniowego. Jako autorka nowatorskiego projektu „META:MATURA” skutecznie zachęca pokolenie Z do odkrycia swoich mocnych stron i zaplanowania kariery łączącej pasję z zarabianiem. W ramach life coachingu, a także coachingu kariery dzieli się wiarą w zmianę z osobami z innych pokoleń (m. in. z bezrobotnymi 50+), towarzysząc im w odnalezieniu nowych dróg życiowych i zawodowych. Ma za sobą ponad 300 godzin coachingu indywidualnego i tyle samo warsztatów rozwoju osobistego. Projektuje i prowadzi warsztaty dla edukacji oraz biznesu dostosowane do potrzeb klienta. Absolwentka filologii polskiej na UMK w Toruniu, 4 studiów podyplomowych (m.in. „Coaching”, „Akademia Trenera Biznesu” w WSB) oraz Akademii Professional Coaching ACSTH. Z zaangażowaniem propaguje ideę coachingu opartego na najwyższych standardach etycznych i kompetencyjnych. Stawia na odwagę, autentyczność oraz efektywność w działaniu, uwielbia wyzwania, w tym literackie – zadebiutowała opowiadaniem w książce „Kreatywne pisanie. 12 debiutów”.

Opis: Zdarza Ci się mieć poczucie, że życie przecieka Ci przez palce, bo nie robisz tego, co dla Ciebie ważne? Chcesz w większym stopniu cieszyć się życiem, akceptując siebie takim, jakim jesteś? Zapraszam Cię na warsztaty, podczas których: -lepiej poznasz siebie, -przyjrzysz się swoim wartościom i zdecydujesz, jak je realizować w swoim życiu, -odpowiesz sobie na pytanie, jak być sobą w każdej życiowej roli, osiągając w życiu satysfakcję.

Formularz zapisów

 • 24.10 godz. 14.00

Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu Dostosowanie treści programowych do indywidualnych cech i możliwości psychofizycznych uczniów

Prowadząca: Laurencja Lewandowska - pedagog, terapeuta, logopeda. Dyrektor Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Od 25 lat prowadzi zajęcia ze studentami studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 17:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany