Nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

fot. www.torun.pl / Filip Tomasik
11 lipca 2019 roku ogłoszono listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano łącznie 5160 miejsc w 162 oddziałach w liceach, technikach i szkołach branżowych.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

O przyjęcie do klas I na rok szkolny 2019/2020 ubiega się 2919 kandydatów do szkół ponadpodstawowych i 2862 kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (razem 5781 kandydatów).

Ponieważ liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc i biorąc pod uwagę, że o przyjęcie do oddziałów w branżowych szkołach I stopnia ubiega się bardzo mało kandydatów, na etapie kwalifikowania ich do poszczególnych oddziałów zmodyfikowano plan miejsc.

 Aktualna, zwiększona liczba miejsc wynosi 5177:

  • o 237 zwiększono liczbę miejsc w liceach ogólnokształcących,
  •  o 100 zwiększono liczbę miejsc w technikach,
  •  o 320 zmniejszono liczbę miejsc w branżowych szkołach I st.

Do szkół zostało zakwalifikowanych ogółem 5014 kandydatów, w tym po szkołach podstawowych 2566, zaś po gimnazjum 2448. Kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych jest 767 (353, 414 – odpowiednio). Jednocześnie są 143 wolne miejsca, w tym 74 dla kandydatów po szkołach podstawowych i 69 dla kandydatów po gimnazjum.

- Kiedy uczniowie potwierdzą wolę nauki w konkretnej szkole będziemy proponować tym niezakwalifikowanym do szkół pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji naukę w tych szkołach, w których będą jeszcze wolne miejsca - mówi Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają czas na przedłożenie w szkołach potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one już w szkołach złożonych. Dodatkowo kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia w tym samym czasie dostarczają wymagane zaświadczenia/orzeczenia lekarskie.

16 lipca 2019 r. o godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wówczas będzie znana ostateczna liczba wolnych miejsc w poszczególnych szkołach. Mając na uwadze, że liczba wolnych miejsc będzie za mała w stosunku do potrzeb zostały podjęte działania zmierzające do uruchomienia, w miarę możliwości lokalowych i organizacyjnych szkół, dodatkowe oddziały.

- Cały czas monitorujemy zaistniałą sytuację, współpracujemy z dyrektorami szkół. Od 16 do 22 lipca przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Na pewno rozważamy uwolenienie 320 miejsc w szkołach branżowych - wyjaśnia Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się: I LO, IV LO, V LO oraz X LO.

Wolne miejsca po pierwszym etapie rekrutacji są jeszcze w: III LO, IV LO (pojedyńcze miejsca), VIII LO, XIII LO, oraz w szkołach kształcenia zawodowego (technika i szkoły branżowe) Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.

fot. Filip Tomasik

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
594
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-30 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-03 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-04 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-10 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany